Software til HR-hold

Help Desk & Project Management App

Uanset om du er et internt HR-team eller en del af et eksternt rekrutteringsfirma, spiller du en vigtig rolle i sourcing og styring af toptalenter. HR er afgørende for ombordstigning af nye ansættelser, styring af medarbejderrelationer, facilitering af medarbejderuddannelse og mere. Meget af dens succes afhænger af at sikre tilstrækkelig bemanding til at imødekomme driftsbehov og fremme en blomstrende arbejdskultur. Med en så bred vifte af ansvarsområder er det ikke let at styre din rolle.

Arbejde med gentagne opgaver såsom rekruttering af kandidater, ledelse af tværfaglige projekter og svar på medarbejderspørgsmål og anmodninger er daglige HR-udfordringer. Med OneDesk kan du strømline tilbagevendende opgaver og udvikle en effektiv rekrutterings- og onboarding-proces. OneDesk fremmer kommunikation med medarbejdere, teams, eksterne rekrutterere og kandidater. Dette hjælper dig med bedre at styre virksomhedsressourcer og referencemateriale. Ved hjælp af OneDesk kan du svare på medarbejderanmodninger fra forskellige kanaler i en central platform.

Rekruteringsproces

Rekruttering er en tidskrævende og tilbagevendende proces. Kompleksiteten ved rekruttering ligger i at spore ansøgningsstatus og koordinere med teamlederen for at udstrække toptalenter.

Spor applikationsstatus med OneDesk

Med OneDesk kan du spore hver ansøgers status og hurtigt gå videre til de næste trin i ansættelsesprocessen. OneDesk’s workflow-automatisering giver dig mulighed for at oprette konfigurerbare livscyklusstatusser, der viser applikationsfremskridt.

Rekruteringsproces

Ombordstigning af nye lejere

Onboarding-processen introducerer nye ansættelser til virksomhedens kultur, fordele og politikker. I tæt samarbejde med afdelingsledere skal HR identificere og koordinere nye medarbejderes uddannelseskrav. Dette er en udfordring, fordi afdelingernes indbyggingsproces kan være forskellig fra hinanden.

OneDesk strømliner din Onboarding-proces

OneDesk eliminerer ineffektivitet forbundet med indbyggingsprocessen og giver dig mulighed for at bruge eksisterende projektskabeloner til at spare tid og sikre overholdelse af virksomhedens procedurer. Du kan oprette projekter fra start til slut og spore projektforløb hvert trin på vejen.

Ombordstigning af nye lejere

Administrer medarbejderforhold

At holde medarbejderne glade og fremme medarbejderengagement er et nøgleaspekt ved forvaltning af menneskelige ressourcer. Virksomhedens succes afhænger af medarbejderbidrag, og det er vigtigt at opretholde medarbejdermoral ved at anerkende og imødekomme deres behov.

OneDesk forbedrer medarbejderengagement

OneDesk’s billetsystem gør det muligt for medarbejdere at indsende supportbilletter til HR og centralisere kommunikationen på en enkelt platform. Når du gør det, giver OneDesk dig mulighed for hurtigt at tackle medarbejderens spørgsmål og bekymringer og hjælpe dig med at holde styr på din kommunikation.

Administrer medarbejderforhold

Udvikle virksomhedens ressourcer

Udvikling af HR-ressourcer og udarbejdelse af dokumenter, såsom medarbejderhåndbøger, kræver samarbejde med ledelsen i en organisation. Normalt gennemgår disse dokumenter flere revisioner og afsluttes først, når alle kommentarer er behandlet.

OneDesk forbedrer kvaliteten af dit arbejde

OneDesk fremmer teamsamarbejde gennem flere kommunikationsfunktioner. OneDesk’s messenger-applikation tillader realtid og asynkron deling af dokumenter mellem flere afdelinger og medarbejdere. Fildelingsfunktionen hjælper dit team med at finde dokumentet og foretage de nødvendige opdateringer hurtigt.

Udvikle virksomhedens ressourcer

Medarbejderanmeldelser

Ydelsesanmeldelser hjælper ledelsen med at genkende en medarbejders hårde arbejde. HR designer medarbejderevalueringsmetoden og sikrer en jævn implementeringsproces for alle involverede. Udfordringen ligger i at måle medarbejderens præstationer året rundt og give konstruktiv feedback.

OneDesk hjælper med at spore medarbejderpræstationer

Med OneDesk kan HR- og afdelingsledere spore medarbejderpræstationer hele året og give feedback baseret på præstationsdata. Du og dit team kan oprette påmindelser til evalueringsmøder for medarbejdere og holde styr på resultaterne.

Medarbejderanmeldelser

OneDesk for HR-professionelle

OneDesk eliminerer ineffektivitet forbundet med HR-projektplanlægning. Med OneDesk kan du strømline din arbejdsgang, udføre dine daglige medarbejderengagementaktiviteter og samarbejde med ledelsen for at udvikle virksomhedsressourcer. OneDesk giver dig mulighed for at tildele arbejde til dine teammedlemmer, logge tid og automatisere gentagende arbejde.

Hvorfor OneDesk?

OneDesk er en kombination af HelpDesk og Project Management i en applikation. Med OneDesk kan du gemme kontaktoplysninger for kandidater, interne teams og eksterne agenturer, hvilket resulterer i bedre kommunikation med alle parter. OneDesk gør det nemt for dig at administrere projekter uden behov for at købe, lære, integrere og skifte mellem flere applikationer og giver dig mulighed for at svare medarbejderanmodninger med det samme.

OneDesk til HR-fagfolk

ONEDESK - GRATIS 14 DAGS PRØVNING

Tilmeld dig og prøv OneDesk selv. Intet kreditkort krævet.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin