child care

På tværs af verdener inden for CRM, projektledelse og supportarbejde er der et væld af forskellige værktøjer og software, der kan bruges. I nogle tilfælde, hvor afdelinger er store nok til at understøtte integration af deres værktøjer med andre teams værktøjer, er det ikke en bekymring at bruge så mange forskellige værktøjer til at få arbejdet udført. Der er imidlertid mange virksomheder, der kræver tæt kommunikation mellem teams, der er forhindret af deres brug af separate, forskellige værktøjer. Ofte integreres de værktøjer, der fungerer godt for et bestemt team, ikke problemfrit med de værktøjer, der bruges af et andet team, hvilket kan føre til unødvendige mængder tid brugt på at få ting til at fungere på tværs af software. Da et sådant firma kom til os med en beskrivelse af de forskellige systemer, der bruges af deres salgs-, support- og udviklingsteam, var det klart, at OneDesk kunne opfylde alle deres behov og forenkle de værktøjer, der blev brugt til deres daglige arbejde.

Vores klient leverer software til vuggestuer og børnepasningsleverandører i Storbritannien. Specielt giver deres software forældre mulighed for at tilmelde og planlægge deres børn til pleje, og kan også bruges internt af personalet til at planlægge sig selv til skift. Ud over dette produkt har vores klient også en applikation til børns læring, der også kan bruges til at dele disse øjeblikke med forældrene. Vores kundes organisation består af tre hovedafdelinger – support, salg og udvikling – der i øjeblikket bruger tre forskellige systemer til at spore kunderelationer og arbejde. I den ideelle situation ville vores klient være i stand til at bruge et enkelt værktøj til at styre alle tre systemer og indføre en vidensbase for at fremme selvbetjeningssupport.

For supportbilletter udmærker OneDesk sig ved at forenkle administrationen til denne form for arbejde. Som en del af OneDesk-pakken med værktøjer har vi en billetapplikation, der er en fuldt udstyret helpdesk. Uanset om det er via e-mail eller vores kundeportalapplikation, har kunderne beføjelse til at logge deres supportelementer direkte ind i vores kundes OneDesk-system. Når de er i vores system, kan disse billetter blive uddybet med flere detaljer af vores klient. Vores klient er også i stand til at oprette arbejdsgange for at skitsere de forskellige statuser, billetten bevæger sig igennem, når den triages, arbejdes med og gennemføres. Hver billet kan også tildeles, så det er klart, hvem personen, der går til, er for opdateringer. Med konceptet følgere kan hver billet også tildeles et sæt mennesker, som der sendes opdateringer og kommunikation til. Dette holder kommunikation lokaliseret til OneDesk, samtidig med at vores klient stadig giver mulighed for at formidle oplysninger via e-mail.

For vores kundes udviklingsteam giver det ingen mening at bruge supportbilletter til projekt- og funktionsarbejde. Som en del af OneDesk’s værktøjspakke har vi også et værktøj til opgavestyring. Næsten identisk med vores helpdesk -software med hensyn til layout og funktionalitet, er opgavestyringsprogrammets vigtigste differentiator evnen til at planlægge fremad. Med felter til logning af estimater og visninger, der gør det muligt for vores klient at kortlægge opgaver i en produktplan, er OneDesk’s projektstyringsværktøj let at bruge og udnytter vores helpdesk -værktøjs robuste funktionssæt. Vores klient udtrykte bekymring over, at billetter og opgaver blev forvirrede, hvilket nødvendiggjorde en eller anden måde at konvertere fra det ene til det andet. Dette er funktionalitet, der allerede er en del af OneDesk og er en enkel operation til at konvertere frem og tilbage fra billetter til opgaver og omvendt.

Selvom det ikke er en af OneDesk’s kernefunktioner, angav vores klient en CRM som et af de systemer, der bruges af deres teams. På overfladen virker det umuligt for OneDesk at imødekomme vores kundes behov på dette område, men dykker dybere, giver OneDesk’s fleksibilitet sin styrke. Et system til styring af kundeforhold (CRM) bruges til at spore, organisere og prioritere kunder samt styre en virksomheds forhold til dem. Oversættelse af dette system til OneDesk tager lidt arbejde, men for at have fordelen ved at bruge en enkelt software til brug på tværs af vores kundes afdelinger kan det være en værdifuld indsats. Ved at oprette en ny billettype i OneDesk til at repræsentere kunder, kan vores klient derefter administrere deres kunder på samme måde som de håndterer opgaver og billetter. Hver ny billettype i OneDesk får sin egen arbejdsgang, som er adskilt fra billetter eller opgaver. Dette kan fange de forskellige faser gennem salgstragten, efterhånden som kundeemner bliver kunder. OneDesk har også felter, der kan tilpasses, og som kan defineres for en bestemt type. Alle felter, som vores kundes salgsafdeling derefter skal spore for deres kundeemner og kunder, kan derefter bruges til at gemme specifikke data.

Med hensyn til vores kundes ønske om at have en vidensbase, har OneDesk mulighed for at levere denne funktionalitet. Hvis vores klient ikke ønsker at bruge vores kundeportalfunktion til at modtage supportanmodninger, kan denne applikation genanvendes som en vidensbase, som vores klient derefter kan offentliggøre artikler til. I stedet for at opbygge et helt nyt system til at håndtere dette, udnyttede vi vores eksisterende begreber om arbejdsemner – hvad enten det er opgaver eller billetter – og typer for at forenkle at skulle lære en ny arbejdsgang. For hver artikel, som vores klient ønsker at udgive til deres vidensbase, starter de med at logge et nyt arbejdsemne. En af mulighederne i denne billets konfiguration er muligheden for at offentliggøre billettens indhold som en artikel. Vores klient var nysgerrig efter, om OneDesk understøtter forskellige former for medier i disse vidensbaseartikler, f.eks. Videoer og billeder. Da disse artikler kun er OneDesk -arbejdsemner under emhætten, gælder det medie, der kan vedhæftes og linkes til i almindelige arbejdsemner, også for videnbaserede artikler.

Ved at bruge OneDesk på tværs af deres afdelinger er vores klient i stand til at opbevare alle de relevante detaljer på ét sted og tilgængelig med en lignende brugergrænseflade. Når vores klient nu vil fokusere på en bestemt kunde, kan de se på denne kunde med hensyn til salg, support og ethvert projektarbejde, der er udført for dem. Dette letter kommunikationen mellem disse tre kerneafdelinger, der omfatter deres forretning, og sikrer en høj grad af synlighed og gennemsigtighed på tværs af deres arbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>