Project Management Client Portal

Project Management Client Portal

OneDesk fungerer som en projektstyringssoftware med en klientportal, der gør det muligt for alle parter at være informeret om forløbet af kundeanmodningen. En organisation kan bestemme de varer, deres kunder kan se eller få adgang til i portalsystemet.

Fordele ved OneDesk Client Portal

Greater TransparencyStørre gennemsigtighed

OneDesk giver dig værktøjerne til at holde dine kunder informeret om deres supportanmodninger fra start til slut. Da kunderne kan se fremskridt med deres varer, er de ikke uvidende om nogen ny udvikling vedrørende deres projekter.

Improved Collaboration Forbedret samarbejde

Da kunderne kan spore udviklingen af deres varer, kan de give feedback om leverancer fra supportteamet. Som et resultat har kunder mulighed for at modtage mere personlig support og

Secure File SharingSikker fildeling

Kunder kan vedhæfte flere filtyper sikkert til OneDesk-webformularer i portalsystemet. OneDesk giver dig mulighed for at anmode kunder om at logge ind, før de ser deres varer som en form for sikkerhedsforanstaltning.

Eliminate Email Support Fjern e-mail-support

Lange e-mail-tråde er svære at følge. Via kundewebformularer kan du udtrække alle de nødvendige detaljer fra dine kunder ved at administrere de krævede felter.

Valuable Information Værdifuld information

Vidensbasen giver kunder mulighed for selvbetjeningsartikler og træningsmoduler til at løse almindelige tekniske problemer. Da kunder er bedre rustet med ressourcer, der fører dem til billetopløsning, elimineres gentagne opgaver.

OneDesk Customer Portal

OneDesk-kundeportalen

OneDesk-kundeportalen er et kraftfuldt program, der giver dine kunder mulighed for at kommunikere med dig, offentliggøre supportbilletter, se status for deres anmodede varer og få adgang til vidensbase-artikler. Du kan oprette og tilføje flere kundeapplikationer i OneDesk. For eksempel kan du oprette et diskussionsforum for dine kunder og skrive en selvbetjeningsartikel baseret på kundediskussionstråden.

Project Management Portal

Projektledelsesportal

Med OneDesk kan du oprette en stærk projektstyringsportal til dit interne team. Et projektstyringsportalsystem giver dit team mulighed for at spore alle projekter, dele dokumenter, oprette opgaver til andre teammedlemmer og mere. Ved at se status for projekter i portalen kan interne brugere give mere feedback for at skabe en højere kvalitet af arbejdet. Feedbacks muliggør i højere grad teamsamarbejde, hvilket giver ledelsen mulighed for at træffe mere guidede beslutninger.

Opgaveprioritet

Interne medarbejdere kan se prioriteten for en opgavetype i portalen. Ved at overvåge opgaver med høj prioritet og dets fremskridt giver teammedlemmer mulighed for bedre at styre deres projekter. En opgave med højere prioritet kræver konstant overvågning, især hvis det er et todelt job, der deles mellem to eller flere afdelinger.

Overholde tidsfrister

Flere afdelinger i en organisation arbejder for at få projekter, der dækker hele virksomheden, succes. Projekter af denne skala kræver, at de tildelte afdelinger konstant overvåger andre afdelingers opgaver. Da sådanne projekter forårsager opgaveafhængighed mellem afdelinger, er det vigtigt at overholde deadlines og undgå tilbageslag.

Fildeling

Interdepartementale projekter involverer deling af dokumenter med forskellige teams i en organisation. En intern portal fungerer som en sikker fildelingsplatform, hvor alle brugere kan gemme vigtige dokumenter relateret til projektet. Teammedlemmer kan simpelthen bruge en søgeordssøgning til at finde disse filer i portalen og bruge dem til at gennemføre projektet.

Opgaverisikostyring

Store projekter består af nogle højrisikoopgaver. For bedre at styre disse projekter kan alle tildelte hold konstant overvåge disse opgaver i portalsystemet. På den måde kan ressourcer effektivt administreres eller overføres for at afværge eventuelle projektforsinkelser.

Project Portal Software

Projektportalsoftware

OneDesk Project Portal Software er nem at bruge på grund af sin brugervenlige grænseflade. Indre brugere kan betjene denne projektportalsoftware på trods af deres computerfærdighedsniveauer. Som mange andre applikationer i OneDesk er projektportalsoftwaren også meget konfigurerbar. Mange ting i portalsoftwaren kan tilpasses, og derfor kan du og dit team opbygge en portal baseret på de egenskaber og funktioner, du vil have vist for dine slutbrugere. Som andre kundeapplikationer kan portalen faktisk mærkes med dit firmas logo og farver, så du kan etablere din brandidentitet over for dine kunder.

Require Customer to Login in Project Management Client Portal

Kræv, at kunden logger ind

Baseret på privatlivets fred og sikkerhed i dokumenter kan du kræve, at kunderne logger ind for at se de ønskede varer i projektstyringsklientportalen. Ved at tillade kunder at logge ind på portalen træffer du de nødvendige forholdsregler for at undgå sikkerhedstrusler og overtrædelser.

Customer Viewable Items in Project Management Client Portal

Kundesynlige varer

Når du opretter portalen, kan du bestemme, hvilke oplysninger du vil præsentere for din kunde. For eksempel kan du med individuelle kunder oprette en projektstyring klientportal hvor de kun kan se deres egne anmodede varer. I tilfælde af anmodninger på organisationsniveau kan du tillade alle kunder inden for den specifikke organisation at se de ønskede varer. Tilsvarende kan kunder se varerne i et projekt, de følger, eller få adgang til at se alle offentliggjorte varer.

Features in Project Management Client Portal

Funktioner

Du kan vælge funktioner for at oprette en mere intuitivt portalsystem til dine kunder. Ved at vælge filterfunktionen giver du billetanmoderen mulighed for at se alle varer, selv anmodede varer og alle billet- eller projekttyper, som kunden følger. Elementer kan også organiseres i henhold til deres billet- eller projekttyper. Hvis det er nødvendigt, kan du vise billettens livscyklusstatus for at vise færdiggørelsesgraden til din kunde. Du kan også oprette en billet, der følger fanen, så kunderne kan modtage underretninger om billetten. Det er ikke alt – I OneDesk har brugere flere måder at filtrere billettyper på. Dine kunder kan også se billetter baseret på deres sortering. Gennem sortering kan dit publikum få adgang til populære, populære eller nylige billettyper.

Properties in Project Management Client Portal

Ejendomme

Du viser vigtige oplysninger om billetten i henhold til de egenskaber, du vælger. For eksempel kan du medtage egenskaber, der viser billettens grundlæggende karakter. Egenskaber som ID-nummer, billettype, billetnavn afslører de generelle oplysninger om billetten. Du kan vælge at være mere gennemsigtig med dine kunder ved at angive interne projektoplysninger såsom fuldført procent, prioritet, faktisk varighed og mere. Du kan også gøre det muligt for kunder at oprette samtaler i fulgte emner. Dette giver dine kunder mulighed for at kommunikere inden for den bestemte billettype og skaber en meddelelsestidslinje til fremtidig reference.

ONEDESK - GRATIS 14 DAGS PRØVNING

Tilmeld dig og prøv OneDesk selv. Intet kreditkort krævet.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin