Projektplanlægningssoftware

Projektplanlægningssoftware

Projektplanlægningssoftware gør det muligt for ledere at planlægge opgaver inden for en tidsfrist for at overholde kundernes deadlines. Ved at planlægge opgaver for bestemte dage, så holdene bedre styre projekttider og til sidst levere vellykkede projekter til deres klientorganisationer.

Fordele ved projektplanlægningssoftware

Task Scheduling

Opgaveplanlægning

Ved at planlægge opgaver kan hold holde styr på projektmilepæle og planlægge at afslutte emner, der er komplekse og kræver mere teamsamarbejde. Projektplanlægningssoftware giver organisationer mulighed for løbende at holde sig opdateret om opgavens progression og til gengæld udføre opgaver i henhold til det planlagte tidspunkt.

Project Resources

Projektressourcer

Ledere kan hurtigt skifte ressourcer til opgaver, der kræver mere opmærksomhed ved at planlægge opgaver. På den måde kan projekttiden let styres og i sidste ende holde projektfristerne uændrede.

Budgetstyring

Budgetstyring

Ved at planlægge opgaver inden for bestemte kalenderdage styrer du også dine projektbudgetter bedre. Opgaveplanlægningssoftware giver dig mulighed for at tildele et bestemt antal timer til at udføre en opgave. Dermed får dine agenter en idé om, hvad de skal opnå inden for dette tidsrum.

Assign Teams

Tildel hold

Alle hold består af fageksperter, og tildelingshold eller interne brugere, der er bedre rustet til at håndtere specifikke opgaver, garanterer en højere kvalitet af arbejdet. Nogle opgaver kræver mere ekspertise og tildeling af flere teammedlemmer fremmer teamkommunikation og fremskynder igen projektets gennemførelsesrate.

Time Management

Tidsadministration

De fleste software til arbejdsplanlægning gør det muligt for ledere at indstille tid til hver opgavetype, hvilket sikrer holdet at styre deres projekttid. Tidsstyring er direkte forbundet med projektbudgetter og spiller derfor en integreret rolle i at sikre projektsucces.

Project Scheduling System

Projektplanlægningssystem

OneDesk er et kraftfuldt opgaveplanlægningssystem, der gør det muligt for brugeren at planlægge varigheden af forskellige varetyper for at styre projektfristen med succes. Samtidig leveres OneDesk med en opgaveplanlægning, der giver ledere mulighed for at se arbejdsbyrden for hvert teammedlem og distribuere opgaver til personer, der har brug for at arbejde på flere projekter.

Gantt Charts in Project Scheduling Software

Gantt-diagrammer

Gantt Сharts gør det muligt for teams at vedligeholde og justere flere kundeprojekter. Gennem sin visuelle repræsentation kan organisationer se den komplette tidslinje for projekter og opdatere tidsplanerne, hvis det skønnes nødvendigt. Projektlederen kan også overvåge projektafhængigheder og træffe de nødvendige handlinger for at reducere eventuelle ineffektiviteter, der kan hæmme projektets helbred. OneDesk Gantt-diagram giver dig mulighed for at identificere den kritiske vej for projekter og hjælper med at identificere risici, der kan påvirke projektets tidslinje. Med vores Gantt-visningsfunktion kan du kortlægge hver opgave i et projekt og medtage dens arbejdsvarighed.

Scheduling Links between Tasks and Other Items

Planlægning af links mellem opgaver og andre emner

Onedesk’s Gannt-diagram giver ledere mulighed for at oprette planlægningslinks mellem opgaver ved at linke start- og slutdatoer for at definere indbyrdes afhængigheder inden for projektplanen. Brugeren kan vælge flere valgmuligheder for opgaveplanlægning såsom links til start, start-til-slut og mål-til-slut-links. Denne fleksibilitet gør det muligt for lederen at planlægge opgaver i henhold til projektkravene. Disse links kan let oprettes ved hjælp af træk og slip-indstillingen, som vises, mens du holder markøren over proceslinjerne i Gantt-diagrammer . Trævisningen indeholder en hurtig adgangsmenuindstilling til at linke flere opgaver med et start-til-start-link, som er det mest almindelige planlægningslink i et projekt.

Factors Affecting Schedule Calculations

Faktorer, der påvirker tidsplanberegninger

Opgave, varighed og tildelte ressourcer er faktorer, der påvirker tidsplanberegninger. Som standard opretter OneDesk Ganntt Chart arbejdsdrevne opgaver. I denne beregningsmetode definerer lederen den planlagte startdato og indsatsen i personaletimer eller medarbejderdage, som opgaven kræver for at gennemføre. OneDesk bestemmer varigheden af opgaven ud fra antallet af tildelte ressourcer. Denne arbejdstid bruges til at beregne den planlagte færdige dato. Den anden opgavetype er varighedsdrevet. I denne beregningsmetode definerer lederen den planlagte startdato og opgavens varighed. OneDesk beregner den planlagte slutdato samt den krævede indsats fra hver tildelt ressource.

Constraints on Start and End Dates

Begrænsninger for start- og slutdatoer

OneDesk bestemmer slutdatoen for en opgave ved at tage startdatoen i betragtning. Når en startdato ikke er defineret for en opgavetype, beregnes den ved at følge et sæt regler. Eksempelvis går datoen for oprettelse af opgaven forud for startdatoen for projektet, og derefter angives startdatoen for opgaven som projektets startdato. Men hvis opgaverne er knyttet sammen, beregner OneDesk startdatoen baseret på tidligere opgaver og efter Metode til kritisk sti (CPM) beregninger.

Calendar View in Project Scheduling Software

Kalendervisning

Kalendervisningen viser konteksten for en organisations arbejde inden for de planlagte dage. Når du planlægger projekter, er det vigtigt at have en kalendervisning, der viser opgavefordeling mellem alle teammedlemmer inden for et bestemt antal dage. Ved at bruge kalendervisningen får ledere en idé om, hvilke ressourcer der anvendes, og om der er plads til fleksibilitet. For eksempel kan medarbejdere booke deres ferie nogle dage, eller teammedlemmer kan have mere hektisk arbejde planlagt til dem. Derfor kan ledere justere tidslinjer for effektivt at styre både deres teams og kundeprojekter.

Timesheet Application in Project Scheduling Software

OneDesk TimeSheet-applikation

OneDesk leverer en indbygget tidsstyringsapplikation, der holder styr på alle timesedler og afslører detaljer om arbejde, der er logget af teammedlemmer. Ledere kan få en idé om arbejde udført af hver modtager, og om de tildelte hold effektivt brugte timerne. Bortset fra at vise sådanne kritiske data om en organisations evner til projektledelse, er tidsregistreringsapplikation tillader også brugeren at oprette rapporter til kunderne til faktureringsformål.

ONEDESK - GRATIS 14 DAGS PRØVNING

Tilmeld dig og prøv OneDesk selv. Intet kreditkort krævet.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin