Udskrift:

Som administrator giver OneDesk dig kontrol over dine brugere, dine e -mails, dine arbejdsgange, dine kunder og meget mere.

I administrative indstillinger kan du styre mange aspekter af din OneDesk. Brug disse indstillinger til at foretage ændringer i dine virksomheds præferencer, konfigurere og aktivere forskellige billet- og opgavetyper, oprette workflow-automatiseringer, administrere dine e-mail-indstillinger, automatiserede e-mails og sporing, tilpasse dine kundevendte applikationer og mere.

Du har også mulighed for at give applikationsadgang til dine brugere, til at bestemme, hvad dine kunder ser på kundeportalen, og tildele teamroller.

Der er mange administrative funktioner i OneDesk, såsom integrationer, billet- og opgavetilpasning, adgang og rolletildelinger og mere. Lær mere om dem alle i Kom godt i gang-guiden.