Udskrift:

OneDesk hjælper dig med automatisk at triage indgående kundeforespørgsler. Du kan oprette workflow -automatiseringer, der kan handle, når en kundeanmodning er modtaget.

For at kunne oprette disse automatiseringer skal du først navigere til Kundeapplikationen ved at klikke på Flere applikationer i bunden og derefter klikke på Kunde -appen. Her finder du dine individuelle kunder grupperet under deres respektive organisationer.

Dobbeltklik på en virksomhedsorganisation. Jeg vil vælge Orwell her. I organisationens detaljeringspanel vil du se, at du kan dirigere nye kundeanmodninger ved hjælp af workflow -automatiseringer.

For at gøre dette skal du klikke på ’tilføj routingshandling’ i slutningen af automatiseringsreglen. I pop op-vinduet kan du tilføje en eller flere handlinger, der vil blive udført, når en ny anmodning er modtaget fra denne virksomhedsorganisation. I dette eksempel tildeler vi indkommende anmodninger til Christopher, som vil være den udpegede kontoadministrator for Orwell. Klik på ‘Gem’ for at gemme automatiseringen, og nu, når der kommer en ny anmodning fra Orwell, tildeles den automatisk til Christopher.

Du kan også flytte det til et bestemt projekt, oprette delopgaver, lave et individualiseret svar og meget mere.