Udskrift:

OneDesk lader dig organisere dine interne brugere i teams.

Brug af teams giver dig mulighed for at gøre mange nyttige ting, f.eks. At dele projekter med et eller flere teams af brugere på én gang eller kommunikere med et helt team ved at føje dem til dine samtaler.

Du kan tildele roller på teamniveau. Enhver bruger, der føjes til et team, får automatisk adgang til de projekter, der deles med det, uden ekstra arbejde fra din side. Det betyder, at dine brugeres projektroller allerede er forudindstillede, så du ikke behøver at blive ved med at angive dem, hver gang du deler et nyt projekt med dette team.

Dine brugere kan også være i flere teams og have forskellige roller i det team, de er i.

Du er i stand til at tilføje Teams som følgere på en billet eller opgave, og manuelt eller automatisk tildele en billet eller opgave til et team. Brug teams i workflow -automatiseringer til automatisk at tildele indgående anmodninger til teams, underrette hele teamet og mere.