Opdateret video

Udskrift:

Når det er tid til at registrere det arbejde, du har udført på en opgave eller billet, kan du oprette en timeseddel eller starte/stoppe en arbejdstimer.

Sørg først for, at detaljerne i opgaven eller billetten vises. Hvis du har plads nok, kan du forankre disse detaljer til højre. Her ser du knappen “start timer”. Klik på det, og OneDesk begynder at registrere den tid, du bruger på opgaven. Opgaven begynder at tikke væk. Du kan sætte timeren på pause for at holde en pause, og når du er færdig, skal du klikke på stop. OnDdesk åbner derefter formularen “Opret tidsskrift”, og du kan bare afslutte færdiggørelsen ved at ændre procentdelen fuldført og klikke på send. Dette opretter et timeseddel om opgaven og opdaterer det arbejde, der er blevet udført, antallet af timesedler og den procentdel, der er gennemført.

Du kan også starte og stoppe timeren direkte fra OneDesk -mobilappen. Bare tryk på start, tryk på stop, og du registrerer automatisk det arbejde, du har brugt på en bestemt opgave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>