Opdateret video

Udskrift:

OneDesk giver dig mulighed for at skjule eller vise bestemte applikationer på venstre side. Så for eksempel sige, at du ikke ville have brug for billettens ansøgning, du ville gå på deres applikationer her og derefter deaktivere billetter, og det vil deaktivere billetprogrammet for alle brugere på din OneDesk -plan. Du kan også aktivere visse ved blot at klikke på Vis, skjulte applikationer og derefter aktivere dem, du gerne vil have. Så for eksempel aktiverede jeg bare billetter og varer. Så nu ser du denne enes varer og denne er billetter. Herfra kan du også ændre navnet på disse applikationer. Så sig, at du i dit arbejdsforløb har et andet navn på billetter, og at du bruger arbejdsordre. Du kan omdøbe dette til arbejdsordre og sige dine timelister, du bruger faktisk en arbejdslog. I stedet for ordet timesedler kan du ændre dette til at fungere på X. Og så ændrede vi denne til arbejdsordre bare for at pluralisere den. Og du vil her se, at timelisterne, som ville have været denne, nu er opdateret til arbejdslogfiler. Og denne er nu opdateret til arbejdsordrer.