Het instellen van een auto-forward met Microsoft Outlook is eenvoudig. Hier geven we de instructies voor de webversie van Outlook Web App / Office 365, evenals de desktopversie.

STAP 1: Haal uw e-mailadres voor het vastleggen van uw OneDesk-ticket op

Navigeer in uw OneDesk-account naar:
Administratie> Kaartjes> Soorten tickets
ticket creation email

Merk op dat elk ticket- en taaktype dat u inschakelt, zijn eigen opnameadres heeft. Dit betekent dat u automatisch kunt doorsturen vanuit veel verschillende bronnen om verschillende typen items in OneDesk te maken en elk type op een andere manier kunt routeren.

STAP 2: Toegang tot het e-mailadres voor ondersteuning van uw bedrijf

Waarschijnlijk heeft u momenteel een e-mailadres dat uw klanten kunnen e-mailen als ze problemen, verzoeken of vragen hebben (zoiets als support@example.com). U moet alle e-mails die u via deze e-mailbox ontvangt automatisch doorsturen (omleiden) naar uw e-mailadres voor OneDesk-tickets. Om dit te doen, moet u een wijziging aanbrengen in uw e-mailinstellingen voor dit account.
Lees ook de “Hoe e-mailloops te voorkomen” artikel.

STAP 3: Stel automatisch doorsturen in in uw e-mailaccount

Gebruik een van de onderstaande handleidingen om automatisch doorsturen in te stellen in uw Outlook-account. We hebben andere artikelen voor Gmail- of Gsuite-e-mailadressen.

Uw ondersteunings-e-mail automatisch doorsturen met Outlook.com / Office 365 / Outlook Web App

– Klik op ‘Bekijk alle Outlook-instellingen’
outlook settings

– Selecteer ‘Mail’ en ‘Doorsturen’
mail forwarding

– Vink ‘Doorsturen inschakelen’ aan en voer uw OneDesk-e-mailadres in het veld “Mijn e-mail doorsturen naar” in: tickets@[yourURI] .OneDesk.com
enable forwarding

U bent klaar. Dat was gemakkelijk.

Automatisch doorsturen van uw ondersteuningsmail met behulp van Outlook Desktop Version / Microsoft Outlook for Office 365 MSO

Bereid je voor op 9 stappen…

– Klik op het menu ‘Bestand’ in de linkerbovenhoek.
file

– Klik op ‘Regels en waarschuwingen beheren’
manage rules and alerts

– Klik op de knop ‘Nieuwe regel…’
– Selecteer in de pop-up ‘Regel toepassen op berichten die ik ontvang’
– Klik op de knop ‘Volgende’
apply new rule

– Er verschijnt een bevestigingspop-up, klik op ‘Ja’
– Klik op de knop ‘Volgende’
click yes and next

– Vink in het gedeelte ‘Stap 1’ het vakje ‘omleiden naar personen of openbare groep’ aan
– Klik onder ‘Stap 2’ op de link ‘mensen of openbare groep’
redirect message

– Het venster ‘Regeladres’ verschijnt
– Voeg hier uw e-mailadres voor het vastleggen van uw OneDesk-ticket toe. Dit is het adres dat u in stap 1 hierboven hebt opgehaald en heeft de indeling: tickets@[yourURI] .onedesk.com
– Klik OK’
rule address

– Terug in het venster ‘Wizard Regels’ klikt u op ‘Volgende’
redirect to next

– Geef een naam aan uw omleidingsregel, zoals “Omleiden naar OneDesk”
– Zorg ervoor dat het vakje ‘Zet deze regel aan’ is aangevinkt
– Klik op de knop ‘Voltooien’.
turn on redirect rule

– Terug in de pop-up ‘Regels en waarschuwingen’ klik je op de knop ‘Toepassen’
click apply

U bent klaar 😉
Elke nieuwe e-mail die in de e-mailbox wordt ontvangen, wordt nu automatisch doorgestuurd naar OneDesk en maakt een ticket aan in uw account. Bekijk ook onze Snelle start Gids als je dat nog niet hebt gedaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>