Software voor projectplanning

Software voor projectplanning

Met projectplanningssoftware kunnen managers taken plannen binnen een tijdslimiet om de deadlines van de klant te halen. Door taken voor specifieke dagen te plannen, stelt u teams in staat om projecttijden beter te beheren en uiteindelijk succesvolle projecten af te leveren aan hun klantorganisaties.

Voordelen van projectplanningssoftware

Task Scheduling

Taakplanning

Door taken te plannen, kunnen teams projectmijlpalen bijhouden en plannen maken om items af te werken die complex zijn en meer teamsamenwerking vereisen. Met projectplanningssoftware kunnen organisaties continu op de hoogte blijven van de voortgang van taken en op hun beurt taken voltooien volgens de geplande tijd.

Project Resources

Projectbronnen

Managers kunnen snel middelen verschuiven naar taken die meer aandacht vereisen door taken te plannen. Op die manier kan de projecttijd eenvoudig worden beheerd, waardoor de projectdeadlines uiteindelijk ongewijzigd blijven.

Budget Management

Budgetbeheer

Door taken binnen bepaalde kalenderdagen te plannen, beheert u ook beter uw projectbudgetten. Met taakplanningssoftware kunt u een bepaald aantal uren toewijzen om een taak te voltooien. Door dit te doen, krijgen uw agenten een idee van wat ze binnen die tijdspanne moeten bereiken.

Assign Teams

Wijs teams toe

Alle teams bestaan uit vakexperts en het toewijzen van teams of interne gebruikers die beter toegerust zijn om specifieke taken uit te voeren, garandeert een hogere kwaliteit van het werk. Sommige taken vereisen meer expertise en het toewijzen van meerdere teamleden bevordert de teamcommunicatie en versnelt op zijn beurt het voltooiingspercentage van het project.

Time Management

Tijdsbeheer

Met de meeste werkplanningssoftware kunnen managers tijd instellen voor elk taaktype, waardoor het team hun projecttijd kan beheren. Tijdmanagement is direct verbonden met projectbudgetten en speelt daarom een integrale rol bij het verzekeren van projectsucces.

Project Scheduling System

Projectplanningssysteem

OneDesk is een krachtig taakplanningssysteem waarmee de gebruiker de duur van verschillende n kan plannen om de projectdeadline succesvol te beheren. Tegelijkertijd wordt OneDesk geleverd met een taakplanner waarmee managers de werklast van elk teamlid kunnen bekijken en taken kunnen verdelen over toegewezen personen die aan meer projecten moeten werken.

Gantt Charts in Project Scheduling Software

Gantt-grafieken

Gantt Сharts stelt teams in staat om meerdere klantprojecten te onderhouden en bij te sturen. Door de visuele weergave kunnen organisaties de volledige tijdlijn van projecten bekijken en indien nodig de planningen bijwerken. De projectmanager kan ook projectafhankelijkheden bewaken en de nodige maatregelen nemen om eventuele inefficiënties die de gezondheid van het project zouden kunnen belemmeren, te verminderen. Met OneDesk Gantt-diagram kunt u het kritieke pad van projecten identificeren en helpen bij het identificeren van risico’s die van invloed kunnen zijn op de projecttijdlijn. Met onze Gantt-weergavefunctie kunt u elke taak binnen een project in kaart brengen en de werkduur ervan opnemen.

Scheduling Links between Tasks and Other Items

Koppelingen plannen tussen taken en andere items

Met het Gannt-diagram van Onedesk kunnen managers planningskoppelingen tussen taken maken door de start- en einddatums te koppelen om de onderlinge afhankelijkheden binnen de projectplanning te definiëren. De gebruiker kan meerdere opties voor taakplanning kiezen, zoals links van begin tot einde en van begin tot einde. Deze flexibiliteit stelt de manager in staat om taken te plannen volgens de projectvereisten. Deze koppelingen kunnen eenvoudig worden gemaakt met de optie slepen en neerzetten, die verschijnt terwijl u de taakbalken binnen het Gantt-grafieken . De boomstructuur bevat een menuoptie voor snelle toegang om meerdere taken te koppelen met een ‘finish-to-start’-link, de meest voorkomende planningslink binnen een project.

Factors Affecting Schedule Calculations

Factoren die van invloed zijn op planningsberekeningen

Taak, duur en toegewezen middelen zijn factoren die van invloed zijn op planningsberekeningen. OneDesk Ganntt Chart maakt standaard werkgestuurde taken. In deze berekeningsmethode definieert de manager de geplande startdatum en de inspanning in personeelsuren of personeelsdagen die de taak vereist om te voltooien. OneDesk bepaalt de duur van de taak op basis van het aantal toegewezen bronnen. Deze werkduur wordt gebruikt om de geplande einddatum te berekenen. Het tweede taaktype is tijdsgestuurd. Bij deze berekeningsmethode definieert de manager de geplande startdatum en de duur van de taak. OneDesk berekent de geplande einddatum, evenals de inspanning die nodig is van elke toegewezen resource.

Constraints on Start and End Dates

Beperkingen op start- en einddatums

OneDesk bepaalt de einddatum van een taak door rekening te houden met de startdatum. Als er geen startdatum is gedefinieerd voor een taaktype, wordt deze berekend door een reeks regels te volgen. De aanmaakdatum van de taak gaat bijvoorbeeld vooraf aan de startdatum van het project, waarna de startdatum van de taak wordt ingesteld als de startdatum van het project. Als de taken echter aan elkaar zijn gekoppeld, berekende OneDesk de startdatum op basis van eerdere taken en volgend op de Critical Path Method (CPM) berekeningen.

Calendar View in Project Scheduling Software

Kalenderweergave

De kalenderweergave toont de context van het werk van een organisatie binnen de geplande dagen. Bij het plannen van projecten is het essentieel om een kalenderweergave te hebben die de taakverdeling tussen alle teamleden binnen een bepaald aantal dagen laat zien. Door de kalenderweergave te gebruiken, krijgen managers een idee van welke middelen worden ingezet en of er ruimte is voor flexibiliteit. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld op sommige dagen hun vakantie boeken of teamleden hebben misschien meer hectisch werk voor hen gepland. Daarom kunnen managers tijdlijnen aanpassen om zowel hun teams als klantprojecten efficiënt te beheren.

Timesheet Application in Project Scheduling Software

OneDesk TimeSheet-applicatie

OneDesk biedt een ingebouwde tijdmanagementtoepassing die alle urenstaten bijhoudt en details onthult over het werk dat door teamleden is geregistreerd. Managers kunnen een idee krijgen van het werk dat door elke toegewezen persoon is voltooid en of de toegewezen teams de uren efficiënt hebben gebruikt. Afgezien van het weergeven van dergelijke kritieke gegevens over de projectmanagementcapaciteiten van een organisatie, de timesheet applicatie stelt de gebruiker ook in staat om rapporten voor de klanten te maken voor factureringsdoeleinden.

ONEDESK - GRATIS PROEFPROEF VAN 14 DAGEN

Meld u aan en probeer OneDesk zelf uit. Geen kredietkaart nodig.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin