Vertaling:

Deze video geeft je een overzicht van de instellingen die je kunt beheren op de voorkeurenpagina van je bedrijf. U kunt het vinden door hier op het beheerpictogram te klikken en ‘Bedrijfsvoorkeuren’ te selecteren.

Hier kunt u een nieuw bedrijfslogo selecteren. Kies gewoon een afbeelding van twee 40 bij 70 pixels. Het moet een PNG of een JPG zijn.

U kunt uw werktijden per dag en uw werkdagen definiëren.

Onder lokalisatie kunt u uw datumnotatie kiezen. Kies gewoon de manier waarop u wilt dat uw datums worden weergegeven in de OneDesk-interface. Hier kunt u uw tijdzone kiezen. Hier kunt u uw valutasymbool definiëren.

Onder uw standaardinstellingen kunt u de standaard gesprekszichtbaarheid van uw item instellen. Dit betekent dat wanneer u een nieuw gesprek over een item heeft, u wilt dat dit een antwoord van een klant of een intern bericht is? Door de standaardinstelling te wijzigen, bespaart u uw gebruikers die klikken elke keer dat ze een nieuw gesprek beginnen. Op dezelfde manier kunt u de standaard zichtbaarheid van een project voor een gesprek instellen op een antwoord van een klant of een intern bericht. Afhankelijk van wat u het meest doet, wilt u wellicht het antwoord van de klant of het interne bericht als standaard instellen.

Hier kunt u de standaard geplande inspanning voor een taak definiëren in termen van aantal mandagen of aantal manuren.

Met dit aankruisvakje kunt u standaard alle gebruikers uitnodigen bij het maken van een project. Dit betekent dat wanneer u een nieuw project aanmaakt, u standaard al uw gebruikers toevoegt? Of als u dit niet heeft aangevinkt, voegt u uw gebruikers niet toe en moet u ze afzonderlijk kiezen.

Hier kun je je bot-avatar en je botnaam kiezen, en tot slot hebben we onder andere instellingen een optie waarmee je items kunt maken met hun namen. Enkel en alleen. Als je dit hebt aangevinkt, kun je items in je raster gaan invoegen met alleen de naam. Houd er rekening mee dat als u andere eigenschappen op uw formulieren nodig heeft voordat u items kunt maken, deze functie niet werkt.

Als je vragen hebt, kun je ons die altijd stellen via deze chatballon hier? Bedankt.