Vertaling:

In deze video wordt beschreven hoe u OneDesk gebruikt om Agile Project Management uit te voeren. Zoals je kunt zien, zit ik in mijn ‘Projecten’-applicatie, die mijn projectenlijst laat zien. Nu heb ik hier een vrij eenvoudige projectstructuur gemaakt.
– Ik heb mijn ‘organisatie’.
– Ik heb een ‘backlog’-project, dat al mijn ongeplande taken bevat.
– ik heb mijn ‘product’,
– die twee ‘sprints’ bevat.

Dit zijn projecten die ik in mijn account heb gemaakt. U maakt uw eigen structuur en deze kan zo diep genest worden als u wilt.

Als u op de details van een bepaald project klikt, verschijnt deze pop-up met de details van het geselecteerde project. U kunt deze details aan de zijkant vastzetten als u een scherm heeft dat groot genoeg is. Zoals je hierboven kunt zien, heb ik een ‘puntencapaciteit’ bepaald voor dit specifieke project, en ik heb vastgesteld dat dit project 20 punten aan werk aankan. Tot nu toe heb ik zes punten aan taken gestopt. Dit is de som van de punten die u voor het project heeft gepland en de punten die u daadwerkelijk hebt ingevoerd, op basis van de taken. U kunt ervoor zorgen dat die twee gelijk zijn, of er zo dicht mogelijk bij zijn.

Vervolgens ga ik je laten zien hoe je wat projectplanning kunt doen. Je schakelt hier over naar de ‘Taak’-applicatie en je selecteert het bord’ projectplanning ‘. Als u de projectplanningsweergave niet in uw account heeft staan, kunt u er heel eenvoudig een aanmaken, klik gewoon op ‘nieuwe weergave maken’, selecteer hier de weergave ‘kaart’ en selecteer voor ‘groeperen op project’. Dit zal een bord creëren waarin elke kolom een project vertegenwoordigt. Pas het toe, sla het op en het zal hier aan de zijkant verschijnen. Ik heb de mijne “Projectplanning” genoemd, maar je kunt de jouwe noemen wat je maar wilt.

Nu ben ik in staat om taken van het ene project naar het andere te verplaatsen, of van achterstand naar een project, enz., Dus slepen en neerzetten om een kaart te verplaatsen. Voor elk project heb ik een column. U kunt kolommen in- en uitschakelen door ze hier te selecteren.

Vervolgens wilde ik je laten zien hoe je een project kunt uitvoeren. We hebben hier een ‘statusbord’. Nu kunt u met het statusbord een kaart van de ene status naar de andere slepen en neerzetten. Nogmaals, het is heel gemakkelijk om te doen, u verplaatst gewoon een kaart van de ene status naar de andere.

Zoals u kunt zien, heeft elke taak zijn eigen set punten en deze punten volgen uw eigen schaal. Sommige bedrijven gaan met een eenvoudige schaal van één tot drie punten, andere gaan tot 20 punten. Het hangt echt af van uw bedrijf. Punten worden meestal beschouwd als een schatting van de inspanning die nodig is om een bepaalde taak op te lossen. Door een kaart dus van de ene kolom naar de andere te slepen en neer te zetten, wordt deze door de levenscyclus verplaatst. Deze statussen zijn ook configureerbaar, zodat u elke workflow kunt volgen die uw bedrijf wil volgen.

Ten slotte wil ik ‘burndown charts’ in OneDesk behandelen. U kunt opnieuw de ‘Projectaanvraag’ selecteren en het project kiezen dat u wilt bekijken. In dit geval kijk ik misschien naar “Sprint Twee”. Ik kies de dashboardweergave. De dashboardweergave toont me een aantal grafieken en statistieken over mijn project. En een van die grafieken is de Burn-Down Chart. U kunt zien, de taken en hoe ze in de loop van de tijd afnemen. Ik kan alleen de resterende punten bekijken, of ik kan de resterende taken of het werk uitschakelen. Dus afhankelijk van hoe u wilt werken, of u in punten wilt werken, in manuren wilt werken of alleen de resterende taken wilt tellen, kunt u deze regels in- en uitschakelen. Er zijn hier tal van andere interessante grafieken. Kijk eens, het behandelt veel van de status van het project.

Dat is wat ik wil behandelen voor Agile Project Management in OneDesk. Het mooie van OneDesk is echter dat het zowel Agile als traditioneel projectmanagement combineert in één applicatie. Daarom kun je, als je in je taakapplicatie bent, dingen op borden zien, zoals ik je nu laat zien. Je kunt dingen zien in een traditionele boom. U kunt een Gantt-diagram inschakelen. U kunt een kalender laten zien en nog veel meer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>