Vertaling:

Macro’s op OneDesk zijn bundels acties die u vooraf hebt gemaakt en die u kunt opslaan, zodat u ze op meerdere items tegelijk kunt uitvoeren. Dit is hoe het werkt. Hier heb ik twee items waar ik tegelijkertijd actie op wil ondernemen. Dit kunnen we doen door op ‘Extra’ te klikken en vervolgens op ‘Nieuwe macro’. Zodra we dat hier doen, zult u merken dat deze macro ‘twee geselecteerde items zal wijzigen’, en dat zijn de twee items die ik hier heb geselecteerd.

Stel nu dat als ik het project van deze items wil wijzigen, aangezien ze momenteel buiten het project vallen, ik dit kan doen door op ‘Project’ te klikken en het project te selecteren waarin ik ze wil neerzetten. Dus ik klik op ‘Voorbeeldproject’. Maar stel dat ik ook een rechtverkrijgende aan deze verschillende tickets wilde toevoegen. Ik kan dit doen door op ‘Toevoegen’ te klikken en de rechtverkrijgende toe te voegen die ik wil toevoegen. Nu zal het Chris toevoegen als een toegewezen persoon en ook het project veranderen.

Hier kunt u ook de voltooiing, de publicatiestatus van uw ticket, de prioriteit, het type wijzigen, wat betekent dat als u het wilt overschakelen van een ticket naar een taak of een ander werkitem dat u hebt ingeschakeld, de levenscyclusstatus wijzigen, verwijder toegewezen personen, voeg volgers toe of wijzig de aangepaste velden. U kunt ook een gesprek beginnen over de geselecteerde items.

Om deze macro te voltooien, hoeven we alleen maar op ‘Deze macro toepassen’ te klikken en u zult hier zien dat er ‘Deze macro starten’ staat. En als alles klaar is, staat er ‘Macro Finished’. Als het klaar is, klik je op ‘Sluiten’, en we kunnen hier op ‘Sluiten’ klikken. Je zult hier opmerken dat deze twee items nu aan Chris zijn toegewezen en nu in het project ‘Sample Project’ zijn geplaatst. U kunt deze macro’s ook opslaan door terug te klikken op ‘Extra’ en vervolgens op ‘Nieuwe macro’ te klikken en hierheen te scrollen totdat u ‘Bewaar deze macro’ ziet. U kunt het een naam geven en vervolgens op ‘Opslaan’ klikken. En nu zie je hier dat die macro nu is toegevoegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>