Vertaling:

Met OneDesk kunt u aangepaste velden maken waarmee u extra eigenschappen kunt toevoegen aan uw tickets, taken, urenstaten, projecten, gebruikers, klanten en klantorganisaties. Met deze aangepaste velden kunt u specifieke soorten informatie verzamelen, zoals vervolgkeuzemenu’s, cijfers, tekst en meer. U kunt zelfs workflowautomatiseringen maken op basis van aangepaste veldeigenschap.

Laten we bijvoorbeeld een aangepaste eigenschap voor een ticket maken. Klik eerst op het pictogram Meer toepassingen en vervolgens op het pictogram Beheer. Klik hier op Tickets en scrol omlaag naar Aangepaste velden. Klik op Aangepast veld maken en voer een naam in voor het veld. We zullen een veld Servicelocatie maken, waarmee we automatisch tickets kunnen toewijzen op basis van de geselecteerde servicelocatie. Als type selecteren we Keuze en in het gedeelte met opties kunnen we een paar locaties toevoegen, zoals New York, Ohio en New Jersey. U kunt desgewenst een standaardselectie instellen. Klik op Maken.

Nu het aangepaste veld is gemaakt, kunnen we het nu toevoegen aan ons formulier voor het maken van tickets. Klik hieronder op het formulier voor het maken van tickets en selecteer Nog een eigenschap toevoegen aan het formulier voor het maken van tickets. Kies hier het aangepaste veld dat we zojuist hebben gemaakt en maak het veld vervolgens vereist door op het selectievakje rechts ervan te klikken. U kunt deze eigenschap desgewenst ook toevoegen aan een klantgericht ticketformulier.

Wanneer iemand nu een ticket in uw OneDesk maakt, moet deze een servicelocatie selecteren en kunt u een workflowautomatisering maken die het ticket automatisch toewijst op basis van de aangepaste veldselectie.