Vertaling:

U kunt twee of meer items in OneDesk samenvoegen om de informatie die ze bevatten te combineren. Door items samen te voegen, kunt u eraan werken en de klanten die ze hebben aangevraagd vanaf één locatie bijwerken. Als u items in OneDesk wilt samenvoegen, vinkt u eerst de selectievakjes aan naast de items die u wilt samenvoegen. Klik vervolgens op het actiemenu en plaats de muisaanwijzer op Meer opties. Selecteer Artikelen samenvoegen.

Er verschijnt een nieuwe pop-up. Hier kunt u beslissen welke wijzigingen worden aangebracht in de items die worden samengevoegd, zoals wijzigingen in de levenscyclusstatus, voltooiingspercentage en meer. Je kunt ook een bericht op deze items plaatsen om volgers op de hoogte te houden van de samenvoeging.

Je moet ook beslissen welke informatie je wilt doorsturen naar het item waarin wordt samengevoegd, en je kunt een bericht sturen om alle volgers op de hoogte te stellen van de samenvoeging.

Daarna worden de items die zijn samengevoegd als duplicaten gekoppeld aan het item waarin je ze hebt samengevoegd. Je vindt ze op het tabblad gekoppelde items en subtaken.