Vertaling:

Webformulieren zijn formulieren voor het indienen van klantverzoeken waarmee uw klanten elk ticket of taaktype kunnen indienen dat u hen toestaat. Deze webformulieren kunnen worden ingesloten op individuele webpagina’s, in de Webforms-app of op uw klantportaal.

Om een nieuw webformulier te maken, klikt u op het pictogram Meer toepassingen, navigeert u naar uw Beheerinstellingen en selecteert u vervolgens Webformulieren. Bovenaan kunt u beslissen of klanten moeten zijn ingelogd om nieuwe items bij u te kunnen indienen of om anonieme bezoekers toe te staan bestandsbijlagen mee te sturen met hun verzoeken.

In de vervolgkeuzelijst vindt u al uw ingeschakelde ticket- en taaktypen, waarvoor u een webformulier kunt maken. Selecteer een type ticket of taak en klik vervolgens op Webformulier maken.

In de sectie webformulierconfiguratie kunt u beslissen of u wilt dat het webformulier toegankelijk is vanuit een klantenportaal en kunt u de titel en ondertitel van het webformulier wijzigen. Onderaan kunt u andere eigenschappen aan het formulier toevoegen, aangepaste velden maken, bepaalde velden verplicht maken en meer.

Bovenaan het configuratiegedeelte vindt u een voorbeeldknop. Als u erop klikt, kunt u zien hoe het webformulier eruit zou zien voor uw klanten.