Vertaling:

Met OneDesk kunt u uw werk structureren en organiseren met projecten, portfolio’s, mappen en weergaven.

  • Gebruik portfolio’s om uw projecten te organiseren
  • Gebruik projecten om je items te groeperen en te delen met anderen
    en mappen om tickets en taken binnen het project te organiseren.
  • U kunt uw weergaven aanpassen om uw informatie te presenteren zoals u deze wilt zien.

Je moet projecten zien als het belangrijkste niveau van het organiseren van je items. Met mappen kunt u structuur creëren onder dat niveau en portfolio’s om boven dat niveau te ordenen.

U kunt projecten in portfolio’s en portfolio’s in portfolio’s plaatsen. Een goede gewoonte zou kunnen zijn om portefeuilles naar individuele klanten te vernoemen, zodat projecten die u voor die klanten doet, samen kunnen worden georganiseerd.

Om een portfolio aan te maken, klik je bovenaan op de knop Toevoegen en selecteer je portfolio. Geef het een naam en selecteer indien nodig een bovenliggende portfolio. Klik vervolgens op ‘Creëer portfolio’.

U kunt een map maken met de knop Toevoegen bovenaan of deze invoegen via het actiemenu in het raster. Een andere manier om een map aan te maken is door de tickets of taken die je aan de nieuwe map wilt toevoegen te selecteren, op het actiemenu te klikken en op ‘Items inspringen’ te klikken. Hiermee wordt een nieuwe map gemaakt met alle geselecteerde items erin.