Vertaling:

In OneDesk zijn portfolio’s als mappen die uw projecten bevatten. Op dit moment kun je zien dat ik in de “Projecten” -toepassing zit en één portfolio heb met twee projecten. Portfolio’s kunnen zo diep worden genest als u wilt, en in feite kunt u een project in meer dan één portfolio tegelijk plaatsen. Om projecten te herschikken, sleept u ze gewoon tussen portfolio’s en plaatst u ze in feite buiten de portfolio’s.

Om een nieuw portfolio aan te maken, klikt u op “portfolio toevoegen” en vult u het formulier in. Er is een nieuwe portfolio gemaakt en deze is toegevoegd aan mijn account. Ik kan vervolgens slepen en neerzetten om mijn projecten naar portfolio’s te verplaatsen.