Vertaling:

Er zijn meerdere manieren om het verzenden van antwoorden in OneDesk in te stellen en te automatiseren. Standaardantwoorden kunnen helpen bij het beantwoorden van veelgestelde vragen die u van klanten ontvangt, het behandelen van verzoeken die u herhaaldelijk ontvangt, en meer. Hierdoor kunt u uw helpdesk overzichtelijker maken en bespaart u u en uw team tijd als het gaat om het sorteren en beantwoorden van verzoeken van klanten.

U kunt op een van de volgende drie manieren een standaardantwoord verzenden: door een bericht in een handmatig geselecteerde verzameling tickets of items in te voegen. Door een bericht in te voegen wanneer een ticket wordt ontvangen met een opgegeven trefwoord of zin. Of door een e-mailsjabloon te sturen wanneer een ticket wordt ontvangen met een opgegeven trefwoord of zin.

U kunt het beste een bericht invoegen, of dit nu handmatig of automatisch is. Het voordeel van het invoegen van een bericht is dat u hiermee de gespreksstroom tussen u en uw klanten rechtstreeks in OneDesk kunt volgen en de berichten die u schrijft voor later kunt opslaan en met een klik op de knop kunt gebruiken.

Hoe kunnen we nu handmatig een reactie op een bericht verzenden? Klik eerst op de applicatie waarin u de macro wilt maken. Voor dit voorbeeld klikken we op tickets. Selecteer vervolgens alle tickets waarin u het bericht wilt invoegen. Als u gewoon de macro wilt maken om deze op te slaan en later te gebruiken, zorg er dan voor dat u alleen uw organisatieportfolio hebt geselecteerd, of een niet-item. Klik nu op Extra in de navigatiebalk bovenaan en klik naast Macro’s op Nieuwe macro . Klik op Nieuw gesprek maken en selecteer “Klantreacties” hier bovenaan. Typ het bericht dat u naar uw klant wilt sturen. Klik op Deze macro opslaan om deze op te slaan voor later gebruik of op deze macro toepassen om deze toe te passen op de tickets die u hebt geselecteerd.

Om berichtreacties te automatiseren, klikt u eerst op het pictogram Meer toepassingen linksonder in de OneDesk-toepassing. Klik op het tandwielpictogram om naar het beheergedeelte te navigeren. Klik op de applicatie waarin u de automatisering wilt creëren. Stel het automatiseringszoekwoord of de sleutelzin in die naar het bericht zal leiden. Klik op bericht invoegen / maken in de vervolgkeuzelijst met acties en selecteer naar wie u het bericht wilt verzenden. U kunt een individuele gebruiker of de bedrijfsbot kiezen. Schrijf uw antwoord op. Klik op toepassen en opslaan en nu is de automatisering actief.

Om het verzenden van een e-mailsjabloon te automatiseren, klikt u eerst op het pictogram Meer toepassingen linksonder in de OneDesk-toepassing. Klik op het tandwielpictogram om naar het beheergedeelte te navigeren. Klik op de applicatie waarin u de automatisering wilt creëren. Stel het automatiseringszoekwoord of de sleutelzin in die naar het bericht zal leiden. Klik op e-mailsjabloon verzenden in de vervolgkeuzelijst met acties en kies de e-mailsjabloon die u wilt gebruiken. Klik op Nieuwe e-mailsjabloon maken als u een nieuwe wilt schrijven. Om e-mail te verzenden naar, selecteert u naar wie u het e-mailbericht wilt verzenden. Klik op Toepassen en vervolgens op Opslaan.