Vertaling:

Terwijl u of uw team aan taken en tickets werkt, logt u uw werk in door urenstaten te maken of werktimers te starten en te stoppen. Het eindresultaat zijn tijdregistraties, die u kunt vinden onder de urenregistratie-aanvraag.

Hier ziet u de urenstaten en kunt u deze in verschillende weergaven ordenen. U kunt ze bijvoorbeeld bekijken als een boomstructuur, waarin u elke urenstaat ziet onder de taak waaraan het was gekoppeld. U kunt ook naar een platte weergave kijken waar u alleen de urenstaten ziet, en er zijn verschillende andere weergaven die u kunt maken. We hebben andere video’s waarin wordt uitgelegd hoe je dat moet doen.

U kunt de details van de urenstaten bekijken door te klikken op “urenstaatgegevens” in het actiemenu en hier kunt u zien dat we bepaalde eigenschappen hebben op de urenstaat. U kunt de gebruiker wijzigen, u kunt het werk, de datums, de voltooiing en het factureringstype wijzigen.

Misschien wilt u uw urenstaten enigszins configureren. We hebben een paar opties om u dat te laten doen. Ga onder ‘administratie’> toepassingen> urenstaten ‘. Hier kunt u beslissen wat er op het detailvenster van uw urenstaten wordt weergegeven. Als u een goedkeuringsproces heeft, wilt u deze daar plaatsen. Als u de aanvrager wilt zien van degenen die om dit werk hebben gevraagd, zoals uw klanten, kunt u dat hier inschakelen. Als het meeste van uw werk factureerbaar is, kunt u dit de standaardinstelling voor factureerbaar maken, of als dit niet het geval is, kunt u het naar niet-factureerbaar verzenden. Dit bespaart een klik wanneer uw team urenstaten maakt. U kunt de goedkeuringsstatus ook instellen op goedgekeurd of nog niet goedgekeurd. Als iemand nu een urenstaat aanmaakt, kunt u hier in het detailvenster zien dat er meer eigenschappen beschikbaar zijn. Dank u.