Vertaling:

Om op OneDesk aanpassingen aan uw bedrijfsvoorkeuren aan te brengen, gaat u naar uw administratie-instellingen en klikt u op Bedrijfsvoorkeuren en hier kunt u al uw standaardinstellingen wijzigen. Hier kunt u dus uw bedrijfsnaam wijzigen, uw bedrijfslogo uploaden zodat het wordt weergegeven op uw klantenportaal. Dit is de grootte die we aanbevelen en het zal u vertellen wat uw URI is. Hier kunt u uw werktijd wijzigen. Dus, op welke dagen van de week uw bedrijf actief is en hoeveel uur per dag. U kunt uw lokalisatie-instellingen wijzigen, u kunt uw tijdzone wijzigen en het werkt op de universele tijdcode en u kunt ook de valuta wijzigen. Hier kunt u uw standaardinstellingen wijzigen voor wat de standaardinstelling is voor gesprekszichtbaarheid. De standaardinstelling is nu Klantantwoord, maar u kunt dit zo instellen dat het interne berichten zijn. U kunt hetzelfde doen voor projecten, u kunt wijzigen wat de standaard geplande taakinspanningen zijn en wanneer u iets gaat maken, heeft het het automatisch op uur, u kunt het toevoegen zodat het standaard meer uren toevoegt. Hier kunt u selecteren of u mandagen of werkende manuren wilt hebben. Hier zal deze alle gebruikers uitnodigen wanneer u een project maakt. U kunt dit vinkje verwijderen als u uw gebruikers wilt selecteren, zodat u kunt beslissen wie er aan het project deelneemt. Hier kunt u uw BOT-instellingen wijzigen door een foto te uploaden en de naam van de BOT te wijzigen. Voor de overige instellingen hebben we dit vak hier, dit betekent dat wanneer een klant u een e-mail stuurt, het domein van die e-mail, als dit vak is aangevinkt zal een klantorganisatie voor die e-mail creëren. Deze toont de widgets-chat met het OneDesk-team, wat betekent dat het uw agenten en gebruikers onze chatballon voor ondersteuning laat zien, als u dit wilt uitschakelen, kunt u dat hier doen. Hier kunt u items maken met alleen namen. Op die manier hoeft u dus geen informatie in te vullen, zolang er geen eigendommen nodig zijn.