Met OneDesk kunt u tickets en taken maken en kunt u voor elk daarvan workflowautomatisering creëren. Zowel tickets als taken worden in OneDesk ingevoerd via een van de vijf kanalen: e-mail, chat, import, handmatig toevoegen of webformulieren. U kunt de workflowautomatiseringstool van OneDesk gebruiken om acties op zowel tickets als taken te automatiseren.

Tickets en taken in OneDesk

Tickets en taken gedragen zich vrijwel hetzelfde; wat je met een taak kunt doen, kun je ook met een kaartje doen. Het zijn beide werkitems en hebben dezelfde functionaliteit. Dit betekent dat u een ticket en een taak op dezelfde manier kunt vastleggen via de vijf kanalen, en dat ze allebei workflowautomatiseringsmogelijkheden, statussen en meer hebben.

Taken en tickets hebben echter enkele verschillen.

1. Visueel heeft elk zijn eigen speciale pictogram dat u overal in de OneDesk-toepassing zult zien.

Ticketandtaskicon

2. Tickets en taken hebben hun eigen speciale applicatie, die toegankelijk is door op hun respectievelijke pictogrammen in de linkerbalk te klikken.

3. Elk heeft zijn eigen administratieve sectie waaronder u de functionaliteit kunt configureren om beter aan uw voorkeuren te voldoen.

Waarom verschillende toepassingen voor taken en tickets?

Dus waarom heeft OneDesk aparte applicaties voor taken en tickets?

In het algemeen suggereren best practices dat u verzoeken van klanten afhandelt in de ticketapplicatie en dat u gepland werk toewijst in de taakapplicatie. Dat betekent dat tickets worden gereserveerd voor het afhandelen van klantcommunicatie, terwijl taken worden bewaard voor werk dat moet worden gepland. Daarom wordt OneDesk out-of-the-box geleverd met geplande planningen voor taken, maar niet voor tickets. Het zorgt voor een efficiëntere en minder rommelige werkomgeving.

Hoewel zowel taken als tickets hetzelfde werken, kunt u ze het beste gebruiken voor de beoogde doeleinden: tickets voor communicatie met de klant en taken voor gepland werk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>