OneDesk lar deg stille automatiske arbeidsflyter, som er et sett med regler som tar seg av repeterende og tidkrevende oppgaver. Ved å stille inn automatisering av arbeidsflyt kan bedriften din spare tid og penger og øke den generelle produktiviteten.

Automatiseringsregler

Hver automatiseringsregel for arbeidsflyt består av følgende tre deler:

Automation Rules

  1. Filtre som definerer elementet / elementene som regelen skal brukes på
  2. En utløser som vil føre til at handlingen utføres
  3. En eller flere handlinger som OneDesk vil ta

 

Eksempler på automatisering av arbeidsflyt

Nedenfor er noen nyttige arbeidsflyteautomatiseringer som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av OneDesks automatiseringsfunksjon for arbeidsflyt. Noen aktiveres i OneDesk utenom esken, andre må aktiveres, og noen er nyttige forslag til vanlige arbeidsflyter.

 

Allerede aktivert

1. Svar automatisk på nye billetter

Send et automatisk bot-svar til personen som utløser opprettelsen av en hvilken som helst varetype som ikke er en kunnskapsbaseartikkel.

Auto-reply to new tickets

 

2. Lukk inaktive billetter som venter på kunde

Løs arbeidsområdet ditt ved å automatisk lukke billetter som har blitt inaktive på grunn av kundeinaktivitet.

Close inactive tickets that are pending customer

 

3. Endre ventende status når agenten svarer

Endre automatisk statusen til en billett til ‘ventende kunde’ for å identifisere billetter som venter på kundens svar.

Change pending status when agent replies

 

4. Endre ventende status når kunden svarer

Endre automatisk statusen til en billett til ‘ventende agent’ for å identifisere billetter som trenger agentens oppmerksomhet for å sikre et raskt svar.

Change pending status when customer replies

 

5. Hvis prosentandelen fullføres endres fra 0 til mindre enn 100%, sett tilstanden til “i gang”

If percentage complete changes from 0 to less than 100%, set state to

 

6. Publiser nye billetter på kundeportalen

Publiser automatisk nye billetter som er opprettet til kundeportalen for å holde kundene oppdatert om fremdriften.

Publish new tickets on the Customer portal

 

7. Informer rekvirent om lukket billett

La rekvirenten av en billett få vite når billettens livssyklustilstand endres til ‘ferdig’.

Notify requester of closed ticket

 

8. Når statusen er oppdatert på prosjektet, legg ut en melding

Send en automatisk melding fra OneDesk-boten for å varsle tilhengerne av et prosjekt når statusen endres. When status is updated on project, post a message

 

9. Påminn deltakere om kommende oppgaver

Send en påminnelse til tildelte OneDesk-brukere om oppgaver som kommer for å gjøre dem bedre forberedt.

Remind assignees of upcoming tasks

 

10. Endre varetilstand til “ferdig” når prosentandelen er 100

Sett varestatusen til “ferdig” når fullføringsprosenten på varen endres til 100% for å holde oversikt over ferdige varer.

Change item state to

 

11. Sett oppgavestatus til “gjenåpnet” når prosentandelen går ned fra 100

Still varetilstanden til “gjenåpnet” når fullføringsprosenten reduseres fra 100% for å identifisere varer som trenger mer arbeid.

Set task status to “reopened” when percentage goes down from 100

 

 

Ikke aktivert

1. Når nytt element er opprettet, kan du sende en e-post til administratoren

When new item is created, email Admin

2. Tilordne nye oppgaver automatisk

Tildel nyopprettede elementer automatisk til en bruker eller et team i OneDesk.

Auto-assign new tasks

 

Nyttige eksempler på automatisering

1. Tildel nye ting til en person automatisk

Tildel nyopprettede elementer automatisk til en individuell bruker i OneDesk-teamet ditt.

Auto-assign new items to an individual

 

2. Gi beskjed om support hvis en billett ikke er stengt etter en spesifisert tidsperiode

Forsikre deg om at supportteamet ditt blir varslet automatisk når det tar for lang tid å løse en billett.

Notify support if a ticket hasn’t been closed after a specified time period

 

3. Organiser elementene automatisk i prosjekter basert på varetype

Har nyopprettede varer automatisk organisert i forskjellige prosjekter basert på varetype.

Eksempel: organiser et element som er en feil i prosjektet ‘Bugs’.

Automatically organize items into projects based on item type

 

4. Når en billett opprettes via e-post, sender du ut et autosvar

Send en automatisk melding tilbake til den personen som kontakter deg via e-post for å starte samtalestrømmen.

When a ticket is created by email, send out an auto-reply

 

5. Tilordne spesifikke elementer automatisk til riktig team

Tilordne en vare automatisk basert på typen til teamet som er best egnet til å håndtere den.

Eksempel: tilordne en feilsøkingsbillett til IT-teamet.

Auto-assign specific items to the appropriate team

 

6. Oppdater følgeren til et element for alle statusendringer

Forsikre deg om at når noen blir tildelt som følger, mottar de alle oppdateringene om varens statusendringer når de skjer.

Update the follower of an item for all status changes

 

7. Organiser billetter i prosjekter basert på e-postdomene

Når en billett er opprettet av en e-post med et bestemt domene, kan du legge til billetten i prosjektet med det korrelerende domenenavnet.

Organize tickets into projects based on email domain

 

8. Endre billettype basert på hasterstatus i navn

Gi kundene dine beskjed om at de kan legge til “presserende” i tittelen på e-post / webskjemainnleveringer og endre disse billettypene automatisk til en “presserende” billett.

Change ticket type based on urgent status in name

 

9. Tilordne en prioritet til en leder

Hvis en billett blir hevet til 5-stjerners prioritet, skifter mottaker umiddelbart til manager slik at den kan håndteres av den mest dyktige.

Assign high-priority items to a manager

 

10. Hvis varen er opprettet via e-post, send e-post og tildel til en person

Når et element er opprettet fra en e-postmelding, kan du sende et svar på meldingen og tildele det automatisk til en OneDesk-bruker.

If item is created by email, send email and assign to an individual

 

11. Når status endres, tilordner du til et annet lag

Tilpass statusene dine slik at de representerer teamene som håndterer varenes forskjellige stadier, og tilordner automatisk til riktig team når statusen endres.

Eksempel: Når skriveteamet er ferdig med å skrive en oppgave, oppdaterer de statusen til Edit og elementet tildeles automatisk redigeringsteamet.

When status changes, reassign to another team

 

12. Tilordne nye billetter til en person automatisk av Round-Robin

Tildel innkommende billetter automatisk ved rotasjon til hvert medlem av en gruppe du velger.

Auto-assign new tickets to an individual by Round-Robin

 

13. Arkiver et prosjekt etter at det er fullført

Archive a project after it's been completed

 

14. Informer tilhengere av et prosjekt når forfallsdatoen endres

Notify followers of a project when its due date changes

 

15. Arkivér lukkede / fullførte billetter

archive tickets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>