Administrere teamprosjekter med OneDesk

Hva er lag og hvordan er de organisert? Hvis du jobber i et team, tilbyr OneDesk en enkel måte å administrere og dele prosjekter på blant teammedlemmene. Mens du kan dele prosjekter med enkeltpersoner, er det ofte raskere og mer … Continue Reading

Alt om kundeorganisasjoner i OneDesk

I den siste utgivelsen av OneDesk gjorde vi store endringer i kundeorganisasjoner. Mens før denne utgivelsen var kundeorganisasjoner relativt enkle grupperinger av kunder, har de nå blitt mer sofistikerte objekter, med egenskaper og funksjoner som vil endre måten du bruker … Continue Reading

Grunnleggende om smidig prosjektledelse ved bruk av OneDesk

Prinsippene for Agile prosjektledelse slo rot i programvareutvikling og ingeniørfelt. Det er mange forskjellige metoder (for eksempel Scrum eller Kanban) for hvordan du implementerer disse prosessene, men smidig trenger ikke å være komplisert og kan brukes på alle felt (men … Continue Reading

Alt om rapporter i OneDesk

OneDesk leveres med noen forhåndsinnstilte rapportmaler inkludert. Disse lar deg raskt generere rapporter om billetter, oppgaver, prosjekter, timelister og fakturaer med bare noen få klikk. OneDesk inneholder imidlertid også kraftige verktøy som lar deg lage dine egne rapportmaler, planlegge dem … Continue Reading