Hvordan et kontantautomatiseringsteknologiselskap bruker OneDesk til å styre driften

Samarbeidsarbeid er en nødvendighet i bestemte bransjer. Programvareutviklingsselskaper og teknologibaserte løsningsleverandører er ikke unntak. Det gjennomsnittlige programvareutviklingsselskapet samler ferdigheter, erfaring og ekspertise fra flere utviklere, prosjektledere og systemdesignere for å utgjøre deres utviklingsteam. Å administrere samspillet mellom slike team krever … Continue Reading

Hvordan et forlag bruker OneDesk til å organisere sine interne team

Informasjon driver den moderne verden, og medieselskaper er i sentrum for det hele. Disse selskapene er ansvarlige for å kurere innhold, forbedre det og legge det ut i forskjellige former. De deltar i et grundig søk etter data og prøver … Continue Reading

IT-selskaper

Hvordan et IT-outsourcingfirma bruker OneDesk til å styre arbeidet sitt

For kommende bedrifter som ikke har alle ressursene til å ansette eget internt IT-team, er det fornuftig å outsource IT-ledelsen. Dette er et attraktivt alternativ fordi bedrifter kan være relativt praktiske mens de fremdeles høster fordelene av å ha administrasjon … Continue Reading

Hvordan lage og bruke et malprosjekt i OneDesk

I mange bransjer er det veldig vanlig å gjøre lignende prosjekter om og om igjen med bare noen få forskjeller hver gang. Over tid blir disse prosjektene mer og mer raffinerte til de (forhåpentligvis) går som smurt. OneDesk støtter slike … Continue Reading

Arbeide med oppgavelink, forhold og begrensninger

En flott funksjon i OneDesk er muligheten for å automatisk beregne tidsplanen for oppgavene dine. OneDesk gjør dette ved å bruke kritisk sti-metoden (CPM). Denne artikkelen forklarer hvordan OneDesk beregner tidsplanen for en oppgave. Planlegge koblinger mellom oppgaver og andre … Continue Reading

Sette opp OneDesk for å samarbeide med kunder om prosjekter.

Dette er en del av en pågående serie hvor jeg går gjennom de grunnleggende kontokonfigurasjonene for forskjellige typer virksomheter. Noen selskaper er veldig kontraktsdrevne og utfører bare arbeid når kundene spør og betaler for det. Denne artikkelen diskuterer det grunnleggende … Continue Reading

Hvordan logge arbeidet ditt ved hjelp av timesedler i OneDesk

Et sentralt aspekt av både helpdesk og prosjektledelse for mange av brukerne våre, er muligheten til å fange tiden som brukes på forskjellige aktiviteter. Brukere vil registrere tiden teamet bruker på billetter og oppgaver av en rekke årsaker, inkludert: Fakturering … Continue Reading

Automatisere arbeidsflyten din med OneDesk

I dette blogginnlegget vil jeg gå gjennom OneDesk’s Arbeidsflyt automatisering verktøy. Jeg begynner med å beskrive hva det er, hva det gjør, og hvordan det fungerer. Så vil jeg gi noen eksempler på noen av tingene du kan oppnå med … Continue Reading

Prosjektledelseskontor

Min PMO er bedre enn din PMO

Jeg vet ikke om dette virkelig er tilfelle, men jeg vil gjerne diskutere hva jeg anser for å være de viktigste ingrediensene til flotte prosjektledelseskontorer, eller PMOer. Jeg har sett flere prosjektkontorer bygges og rives i velmenende organisasjoner som ellers … Continue Reading

Hvordan et MNC bruker OneDesk for ERP

ERP – eller enterprise resource planning – er et begrep som kastes rundt ganske ofte når man diskuterer virksomheten til en virksomhet. Fokus for ERP er å forbedre effektiviteten ved å søke innsikt i hvor ressursene tildeles og forbedre hvordan … Continue Reading