Hvordan et sykehus bruker OneDesk for å koble sammen avdelinger og programvare

Med pandemien som rystet verden i 2020, har det blitt satt søkelys på helsevesenet og utfordringene det er å drive disse institusjonene. Utover de medisinske komponentene og forskningskomponentene, er det mange støtteavdelinger som fortsatt er nødvendige for å sikre at … Continue Reading