Oppdatert: 19.12.2019

Helpdesk for et web-design firma, informasjon og outs

Du driver en liten webdesignvirksomhet, som en ti eller tolv personers små webdesignbedrifter. Virksomheten blomstrer, men du må fortsatt kunne dokumentere og spore problembilletter. Du trenger fortsatt tjenestene til en helpdesk. Og som et webdesignfirma må du gi helpdesk-tilgang ikke bare til teamet ditt, men til dine kunder som du utvikler og vedlikeholder nettsteder for. Du må gi støtte for intern og ekstern helpdesk. Du trenger en kundeservice for et webdesignfirma som håndterer alle sidene i virksomheten.

Hvordan skal du håndtere den eksterne siden av helpdesk: klienter og forespørsler …

Eksterne brukere, folkene som bruker opprettelsen din for sin virksomhet, vil ha behov for en helpdesk. Hvis back-enden ikke helt behandler et debetkort slik det ble designet for å behandle dem, må problemet løses. Og selvfølgelig vil ikke oppløsningen være opp til klienten. Som et resultat må klienten være i stand til å identifisere problemer og gjøre disse problemene kjent for helpdesk.

Hvis en del av websiden ikke fungerer, kan den eksterne brukeren opprette en problembillett, og de bruker de fangede problembillettene til å generere rapporter etter behov. Alt dette kan gå mot støtte-SLAer og kontraktlige avtaler.

Eksterne brukere har en viss grad av fleksibilitet i hvordan de rapporterer problemene sine og hvordan de sporer løsningen til rapporterte problemer. Selv om de ikke kan tilordne problemer til spesifikke helpdesk-teknikere, kan den eksterne brukeren, hvis helpdesk-programvaren er konfigurert riktig, se mye av dataene i problembilletten.

Hvordan skal du håndtere den interne siden av helpdesk: agenter og entreprenører .. .

Helpdesk-systemet bør også tillate skille mellom problemer med eksterne klienter i databasen. Det vil si at systemet kun skal presentere problemer knyttet til deres nettside for en klient og hindre dem i å få tilgang til billettene som er relatert til andre klienter.

Interne brukere, helpdesk-personellet og utviklerne som oppretter nettstedene, har alle helpdesk-funksjonene som trengs for effektiv billettadministrasjon. Dette vil omfatte:

  • Evnen til å filtrere billetter på en rekke felt
  • Evnen til å generere rapporter
  • Evnen til å bruke informasjonen til å håndtere teknikerens arbeidsbelastning
  • Evnen til å bruke informasjonen til å måle effektiviteten til helpdesk-personellet
  • Evnen til å endre den personen som er ansvarlig for å løse et problem
  • Evnen til å sette opp automatiserte arbeidsflyter som kan gjøre arbeidsflyten mer effektiv

Du trenger en helpdesk for en webdesignvirksomhet som kan gi deg alt dette hvis du vil være på topp.

OneDesk har dekket deg begge veier

OneDesk tilbyr en rekke alternativer for eksterne og interne brukere. De inkluderer muligheten til å:

  • Lag egendefinerte felt i databasen
  • Lag flere filtre
  • Begrens tilgangen til data basert på brukere
  • Generer rapporter tastet til spesifikke datafelter

Samlet sett er OneDesk i stand til å møte behovene til små nettutviklende selskaper. OneDesk gir den støtten du trenger uten å måtte betale for en hel database gjennom tilgjengeligheten av Software as a Service (SaaS). Vi er i stand til å prise tjenestene våre for å dekke dine behov, økonomisk og teknisk.

Fotokreditt: ” Stoffdesign ” / yaskii / CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>