helpdesk for et programvarefirma

Riktig Helpdesk for et programvarefirma

Programvareindustrien er utrolig mangfoldig og bruker et bredt spekter av prosesser, teknologier og applikasjoner for å støtte utviklerne. Metoder for programvareutvikling spenner fra den tradisjonelle livssyklusen for system / programvareutvikling til ekstrem programmering eller XP. Mens stort sett alle klientene generelt vil være interne klienter, presenterer hver metode et annet sett med behov med hensyn til kundestøttesupport. Behovene avhenger til og med av hvordan du vil bruke helpdesk-funksjonene. Vi viser deg alt du trenger å vurdere for å finne riktig kundeservice for et programvarefirma.

hvordan helpdesk påvirker programvareutvikling

En av de viktigste funksjonene til en helpdesk er å raskt og effektivt løse applikasjons-, system- og nettverksproblemer. Avhengig av utviklingsmetodene som brukes, kan en rekke applikasjoner eller verktøy være i spill i organisasjonen. En organisasjon som bruker Scrum-utvikling, vil sannsynligvis ha et verktøy som er egnet til å spore utvikling og implementering av brukerhistorier, testresultater (bestått eller ikke bestått) og dokumentasjon av feil.

En XP-tilnærming til utvikling vil gjøre tilgjengeligheten av versjonsstyring og versjonskontrollverktøy helt kritisk. Test Driven Development (TDD) krever omfattende bruk av automatisert testing. Og igjen blir tilgjengeligheten av verktøyet kritisk i det miljøet.

Men i alle disse miljøene er raske billettoppløsninger helt kritiske. Systemkjøringen av automatiserte tester må være tilgjengelig for å støtte TDD og XP. Det eneste andre alternativet er manuell regresjon, en urealistisk tilnærming i miljøet.

Helpdesk må være effektiv. Det må være i stand til å kommunisere et problem effektivt, løfte problemet og løse verktøyens problemer. Hvis ikke, kan utviklingen lett stoppe opp. Og innenfor et Agile-prosjekt betyr det en innvirkning på alle ledd i utviklingsprosessen. En kundestøtte for et programvarefirma må være effektiv og modulær.

hvordan helpdesk påvirker programvarevedlikehold og tilbakemelding

Selv programvarevedlikehold, spesielt programvare som vedlikeholdes av et Agile-team (Scrum, XP, Funksjonsdrevet utvikling, etc.), vil ha forskjellig avhengighet av verktøy for utvikling, testing og versjonskontroll.

Ved vedlikehold av programvare må feil funnet, forespurte forbedringer og designendringer utvikles må spores. De må alle være tilgjengelige for utviklerne. Og analytikere, utviklere og kunder må kommunisere.

hvordan helpdesk påvirker den interne strukturen i selskapet og organisasjonen, agenter og koordinatorer.

Avhengig av hvordan du implementerer helpdesk og hvordan du organiserer personalet som støtter og skriver inn helpdesk, kan helpdesk bidra betydelig til selskapets programvareutviklingsevne. Har du viktige verktøy (automatisert testing) eller en konstant mulighet til å sjekke programvare? Sørg for at du kan tilordne problemer til de sanne ekspertene og spore fremdriften på en transparent måte. Ekspertene skal kunne snakke med de faktiske designerne og analytikerne og få tilbakemelding fra dem. Dette betyr selvfølgelig at alle i utviklingsorganisasjonen skal ha en eller annen form for tilgang til helpdesk-funksjonen.

OneDesk har dekket deg!

OneDesk er ideell for dine utviklingsbehov. Det gir flere kommunikasjonsmetoder, gjør det mulig for help desk-teknikere å kommunisere med utviklere og ledere. Den fanger opp kommentarene og forslagene fra brukerne, og gir mulighet for sanntidschatter mellom helpdesk og verktøybrukerne. Det kan sortere problemer etter verktøy. Den støtter et bredt utvalg av Agile utviklingsmiljøer.

 

Fotokreditt: ” Box Town 2 ” / Kim Love / CC BY

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>