Project Management Client Portal

Project Management Client Portal

OneDesk fungerer som en prosjektledelsesprogramvare med en klientportal som gjør det mulig for alle parter å holde seg informert om fremdriften i kundeforespørselen. En organisasjon kan bestemme varene kundene kan se eller få tilgang til i portalsystemet.

Fordeler med OneDesk Client Portal

Greater TransparencyStørre åpenhet

OneDesk gir deg verktøyene for å holde kundene dine informert om deres supportforespørsler fra start til slutt. Siden kundene kan se fremdriften til varene sine, er de ikke klar over noen ny utvikling i forbindelse med prosjektene sine.

Improved Collaboration Forbedret samarbeid

Ettersom kundene kan spore utviklingen av varene sine, kan de gi tilbakemelding på leveransen fra supportteamet. Som et resultat har kunder muligheten til å motta mer personlig støtte og

Sikker fildelingSikker fildeling

Kunder kan sikkert feste flere filtyper til OneDesk-webskjemaer i portalsystemet. OneDesk lar deg be kunder om å logge på før de ser på varene som en form for sikkerhetstiltak.

Eliminate Email Support Fjern e-poststøtte

Lange e-posttråder er vanskelige å følge. Gjennom webskjemaer for kunder kan du trekke ut alle nødvendige detaljer fra kundene dine ved å administrere de nødvendige feltene.

Valuable Information Verdifull informasjon

Kunnskapsbasen gir kundene selvbetjeningsartikler og opplæringsmoduler for å løse vanlige tekniske problemer. Siden kundene er bedre rustet med ressurser som fører dem til billettoppløsning, blir repetitive oppgaver eliminert.

OneDesk Customer Portal

OneDesk-kundeportalen

OneDesk kundeportal er et kraftig program som gjør at kundene dine kan kommunisere med deg, publisere supportbilletter, se status for de etterspurte varene og få tilgang til kunnskapsbaserte artikler. Du kan opprette og legge til flere kundeapplikasjoner i OneDesk. For eksempel kan du bygge et diskusjonsforum for kundene dine og skrive en selvbetjeningsartikkel basert på kundediskusjonstråden.

Project Management Portal

Prosjektledelsesportal

Med OneDesk kan du opprette en kraftig portal for prosjektledelse for ditt interne team. Et prosjektstyringsportalsystem lar teamet ditt spore alle prosjekter, dele dokumenter, opprette oppgaver for andre teammedlemmer og mer. Ved å se fremdriften til prosjekter i portalen, kan interne brukere gi mer tilbakemelding for å skape en høyere kvalitet på arbeidet. Tilbakemeldinger muliggjør teamsamarbeid i større grad, slik at ledelsen kan ta mer guidede beslutninger.

Oppgaveprioritet

Interne ansatte kan se prioriteten til en oppgavetype i portalen. Ved å overvåke høyt prioriterte oppgaver og fremdriften, kan teammedlemmer bedre styre prosjektene sine. En oppgave med høyere prioritet krever konstant overvåking, spesielt hvis det er en todelt jobb delt mellom to eller flere avdelinger.

Møte tidsfrister

Flere avdelinger i en organisasjon jobber for å gjøre selskapets prosjekter vellykkede. Prosjekter av denne skalaen krever at de tildelte avdelingene kontinuerlig overvåker oppgavene til andre avdelinger. Siden slike prosjekter forårsaker oppgaveavhengighet mellom avdelinger, er det viktig å overholde tidsfrister og unngå tilbakeslag.

Fildeling

Tverrdepartementale prosjekter involverer deling av dokumenter med forskjellige team i en organisasjon. En intern portal fungerer som en sikker fildelingsplattform, der alle brukere kan lagre viktige dokumenter knyttet til prosjektet. Teammedlemmer kan ganske enkelt bruke et søkeord for å finne disse filene i portalen og bruke dem til å fullføre prosjektet.

Oppgaverisikostyring

Storskala prosjekter består av noen høyrisikooppgaver. For å bedre administrere disse prosjektene kan alle lag som tildeles konstant overvåke disse oppgavene i portalsystemet. På den måten kan ressurser effektivt administreres eller overføres for å avverge forsinkelser i prosjektet.

Project Portal Software

Prosjektportalprogramvare

OneDesk Project Portal Software er enkel å bruke på grunn av det brukervennlige grensesnittet. Innvendig brukere kan betjene denne prosjektportalprogramvaren til tross for deres ferdigheter. Som mange andre applikasjoner i OneDesk, er også prosjektportalprogramvaren svært konfigurerbar. Mange ting i portalprogramvaren kan tilpasses, og derfor kan du og teamet ditt lage en portal basert på egenskapene og funksjonene du vil vise til sluttbrukerne. Som andre kundeapplikasjoner kan portalen faktisk merkes med bedriftens logo og farger slik at du kan etablere merkevareidentiteten til kundene dine.

Require Customer to Login in Project Management Client Portal

Krev kunden å logge på

Basert på personvernet og sikkerheten til dokumenter, kan du kreve at kundene logger på for å se etterspurte varer i prosjektledelsens klientportal. Ved å tillate kunder å logge på portalen, treffer du passende tiltak for å unngå sikkerhetstrusler og brudd.

Customer Viewable Items in Project Management Client Portal

Kundesynlige varer

Når du oppretter portalen kan du bestemme hvilken informasjon du vil presentere for kunden din. For eksempel, med individuelle kunder, kan du opprette en prosjektledelse klientportal der de bare kan se sine egne etterspurte varer. Ved forespørsler på organisasjonsnivå kan du tillate alle kunder innen den spesifikke organisasjonen å se de etterspurte varene. På samme måte kan kunder se varene i et prosjekt de følger eller ha tilgang til å se alle publiserte varer.

Features in Project Management Client Portal

Funksjoner

Du kan velge funksjoner for å lage en mer intuitivt portalsystem for kundene dine. Ved å velge filterfunksjonen, lar du billettsøkeren se alle elementene, selvforespurte varer og alle billett- eller prosjekttyper kunden følger. Varer kan også organiseres i henhold til billett- eller prosjekttypene. Om nødvendig kan du vise billettens livssyklusstatus for å vise fullføringsgraden til kunden din. Du kan også opprette en tabell som følger fanen, slik at kundene kan motta varsler om billetten. Det er ikke alt – I OneDesk har brukere flere måter å filtrere billettyper på. Kundene dine kan også se billetter basert på sortering. Gjennom sortering kan seerne få tilgang til populære, populære eller nylige billettyper.

Properties in Project Management Client Portal

Eiendommer

Du viser viktig informasjon om billetten i henhold til egenskapene du velger. For eksempel kan du inkludere egenskaper som viser billettens grunnleggende natur. Eiendommer som ID-nummer, billettype, billettnavn avslører generell informasjon om billetten. Du kan velge å være mer gjennomsiktig med kundene dine ved å oppgi interne prosjektdetaljer som prosent fullført, prioritet, faktisk varighet og mer. Du kan også gjøre det mulig for kunder å lage samtaler i følgede varer. Dette lar kundene dine kommunisere innenfor den bestemte billettypen og oppretter en tidslinje for meldinger for fremtidig referanse.

ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin