Programvare for HR-team

Help Desk & Project Management App

Enten du er et internt HR-team eller en del av et eksternt rekrutteringsfirma, spiller du en viktig rolle i å skaffe og administrere topptalenter. HR er avgjørende for ombordstart av nye ansettelser, administrering av ansattes forhold, tilrettelegging for opplæring av ansatte og mer. Mye av suksessen avhenger av å sikre tilstrekkelig bemanning for å møte operasjonelle behov og fremme en blomstrende arbeidskultur. Med et så bredt spekter av ansvarsområder er det ikke lett å administrere din rolle.

Å jobbe med gjentatte oppgaver som rekruttering av kandidater, ledelse av tverravdelingsprosjekter og svar på spørsmål og forespørsler fra ansatte er daglige HR-utfordringer. Med OneDesk kan du strømlinjeforme gjentatte oppgaver og utvikle en effektiv rekruttering og ombordstigning. OneDesk fremmer kommunikasjon med ansatte, team, eksterne rekrutterere og kandidater. Dette hjelper deg med å bedre administrere selskapets ressurser og referansemateriell. Ved hjelp av OneDesk kan du svare på forespørsler fra ansatte fra forskjellige kanaler i en sentralisert plattform.

Rekrutteringsprosess

Rekruttering er en tidkrevende og gjentakende prosess. Kompleksiteten ved rekruttering ligger i å spore søknadsstatusen og koordinere med teamlederen for å utvide topptalenter.

Spor applikasjonsstatus med OneDesk

Med OneDesk kan du spore hver søkeres status og raskt gå videre til neste trinn i ansettelsesprosessen. OneDesks automatisering av arbeidsflyt lar deg lage konfigurerbare livssyklusstatuser som viser programmets fremgang.

Rekrutteringsprosess

Ombordstigning av nye ansettelser

Innbyggingsprosessen introduserer nye ansettelser til selskapets kultur, fordeler og policyer. I et tett samarbeid med avdelingsledere, trenger HR å identifisere og koordinere nye ansattes opplæringskrav. Dette er utfordrende fordi ombordstigningsprosessen til avdelinger kan variere fra hverandre.

OneDesk effektiviserer din Onboarding-prosess

OneDesk eliminerer ineffektivitet knyttet til ombordstigningsprosessen og lar deg bruke eksisterende prosjektmaler for å spare tid og sikre samsvar med selskapets prosedyrer. Du kan sette opp prosjekter fra start til slutt og spore prosjektforløp hvert trinn på veien.

Administrer ansattes forhold

Å holde ansatte fornøyde og fremme ansattes engasjement er et sentralt aspekt av menneskelig ressursforvaltning. Bedriftens suksess avhenger av ansattes bidrag, og det er viktig å opprettholde ansattes moral ved å anerkjenne og imøtekomme deres behov.

OneDesk forbedrer ansattes engasjement

OneDesks billettsystem gjør det mulig for ansatte å sende supportbilletter til HR, og sentralisere kommunikasjonen på en enkelt plattform. Ved å gjøre dette lar OneDesk deg raskt ta opp spørsmål og bekymringer til ansatte, og hjelpe deg å holde deg oppdatert.

Administrer ansattes forhold

Utvikle selskapets ressurser

Å utvikle HR-ressurser og utarbeide dokumenter, som ansattes håndbøker, krever samarbeid med ledelsen i en organisasjon. Vanligvis går disse dokumentene gjennom flere revisjoner og blir bare avsluttet når alle kommentarene er adressert.

OneDesk forbedrer kvaliteten på arbeidet ditt

OneDesk fremmer teamsamarbeid gjennom flere kommunikasjonsfunksjoner. OneDesk messenger-applikasjon tillater sanntid og asynkron deling av dokumenter mellom flere avdelinger og ansatte. Fildelingsfunksjonen hjelper teamet ditt med å finne dokumentet og gjøre de nødvendige oppdateringene raskt.

Utvikle selskapets ressurser

Ansatteanmeldelser

Ytelsesanmeldelser hjelper ledelsen med å gjenkjenne en ansattes harde arbeid. HR designer ansattes evalueringsmetode og sikrer en jevn implementeringsprosess for alle involverte. Utfordringen ligger i å måle den ansattes prestasjoner året rundt og gi konstruktive tilbakemeldinger.

OneDesk hjelper med å spore resultatene til de ansatte

Med OneDesk kan HR og avdelingsledere spore ansattes resultater gjennom året og gi tilbakemelding basert på resultatdata. Du og teamet ditt kan sette opp påminnelser for ansattes evalueringsmøter og holde oversikt over resultatene.

Ansatteanmeldelser

OneDesk for HR-profesjonelle

OneDesk eliminerer ineffektivitet knyttet til HR-prosjektplanlegging. Med OneDesk kan du strømlinjeforme arbeidsflyten, utføre daglige ansattes engasjementsaktiviteter og samarbeide med ledelsen for å utvikle selskapets ressurser. OneDesk lar deg tildele arbeid til teammedlemmene, logge tid og automatisere repeterende arbeid.

Hvorfor OneDesk?

OneDesk er en kombinasjon av HelpDesk og Project Management i ett program. Med OneDesk kan du lagre kontaktinformasjonen til kandidater, interne team og eksterne byråer, noe som resulterer i bedre kommunikasjon med alle parter. OneDesk gjør det enkelt for deg å administrere prosjekter uten å måtte kjøpe, lære, integrere og bytte mellom flere applikasjoner, og lar deg svare på ansattes ønsker umiddelbart.

OneDesk for HR-fagpersoner

ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin