Prosjektplanleggingsprogramvare

Prosjektplanleggingsprogramvare

Prosjektplanleggingsprogramvare gjør det mulig for ledere å planlegge oppgaver innen en tidsfrist for å oppfylle kundens frister. Ved å planlegge oppgaver for bestemte dager, la teamene bedre administrere prosjekt ganger og til slutt levere vellykkede prosjekter til sine klientorganisasjoner.

Fordeler med programvare for prosjektplanlegging

Task Scheduling

Oppgaveplanlegging

Ved å planlegge oppgaver kan team holde oversikt over prosjektets milepæler og planlegge å fullføre elementer som er komplekse og krever mer teamsamarbeid. Prosjektplanleggingsprogramvare lar organisasjoner kontinuerlig holde seg oppdatert om oppgavens progresjon og i sin tur fullføre oppgavene i henhold til planlagt tid.

Project Resources

Prosjektressurser

Ledere kan raskt skifte ressurser til oppgaver som krever mer oppmerksomhet ved å planlegge oppgaver. På den måten kan prosjekttiden enkelt styres, og til slutt holder prosjektets tidsfrister uendret.

Budsjettledelse

Budsjettledelse

Ved å planlegge oppgaver innen visse kalenderdager, administrerer du også prosjektbudsjettene dine bedre. Oppgaveplanleggingsprogramvare lar deg tilordne et bestemt antall timer for å fullføre en oppgave. Ved å gjøre dette får agentene dine en ide om hva de skal oppnå innen den tidsperioden.

Assign Teams

Tilordne lag

Alle team består av fageksperter og tildeling av team eller interne brukere som er bedre rustet til å håndtere spesifikke oppgaver garanterer en høyere kvalitet på arbeidet. Noen oppgaver krever mer kompetanse og tildeling av flere teammedlemmer fremmer teamkommunikasjon og akselererer i sin tur prosjektets fullføringsgrad.

Time Management

Tidsfordriv

De fleste programvarene for arbeidsplanlegging gjør det mulig for ledere å angi tid for hver oppgavetype, noe som sikrer teamet å administrere prosjekttiden. Tidsstyring er direkte knyttet til prosjektbudsjettene og spiller derfor en integrert rolle i å sikre prosjektsuksess.

Project Scheduling System

Prosjektplanleggingssystem

OneDesk er et kraftig oppgaveplanleggingssystem som gjør det mulig for brukeren å planlegge varigheten av forskjellige varetyper for å administrere prosjektfristen. Samtidig kommer OneDesk med en oppgaveplanlegger som lar ledere se arbeidsmengden til hvert teammedlem og distribuere oppgaver til oppdragsgivere som trenger å jobbe med flere prosjekter.

Gantt Charts in Project Scheduling Software

Gantt-diagrammer

Gantt Сharts gjør det mulig for team å vedlikeholde og justere flere kundeprosjekter. Gjennom sin visuelle representasjon kan organisasjoner se hele tidslinjen for prosjekter og oppdatere tidsplanene hvis det anses nødvendig. Prosjektlederen kan også overvåke prosjektavhengighet og ta de nødvendige tiltakene for å redusere eventuelle ineffektiviteter som kan hemme prosjektets helse. OneDesk Gantt-diagram lar deg identifisere den kritiske banen til prosjekter og hjelper deg med å identifisere risikoer som kan påvirke prosjektets tidslinje. Med vår Gantt-visningsfunksjon kan du kartlegge hver oppgave i et prosjekt og inkludere arbeidstiden.

Scheduling Links between Tasks and Other Items

Planlegge koblinger mellom oppgaver og andre gjenstander

Onedesk’s Gannt-diagram gjør det mulig for ledere å lage planleggingskoblinger mellom oppgaver ved å koble start- og sluttdatoer for å definere gjensidig avhengighet innenfor prosjektplanen. Brukeren kan velge flere oppgaveplanleggingsalternativer, for eksempel koblinger fra start til start, start-til-slutt og slutt-til-slutt-slutt. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for lederen å planlegge oppgaver i henhold til prosjektets krav. Disse lenkene kan enkelt opprettes ved å dra og slippe-alternativet, som vises mens du holder oppgavelinjene i Gantt-diagrammer . Trevisningen inneholder et hurtigmenyalternativ for å koble flere oppgaver med en slutt-til-start-lenke, som er den vanligste planleggingskoblingen i et prosjekt.

Factors Affecting Schedule Calculations

Faktorer som påvirker tidsplanberegninger

Oppgave, varighet og tildelte ressurser er faktorer som påvirker tidsplanberegninger. Som standard oppretter OneDesk Ganntt Chart arbeidsdrevne oppgaver. I denne beregningsmetoden definerer lederen planlagt startdato og innsats i arbeidstimer eller personaldager oppgaven krever for å fullføre. OneDesk bestemmer varigheten av oppgaven basert på antall tildelte ressurser. Denne arbeidstiden brukes til å beregne den planlagte ferdige datoen. Den andre oppgavetypen er varighetsdrevet. I denne beregningsmetoden definerer lederen planlagt startdato og varighet av oppgaven. OneDesk beregner den planlagte sluttdatoen, samt innsatsen som kreves fra hver tildelte ressurs.

Constraints on Start and End Dates

Begrensninger for start- og sluttdatoer

OneDesk bestemmer sluttdatoen for en oppgave ved å ta hensyn til startdatoen. Når en startdato ikke er definert for en oppgavetype, beregnes den ved å følge et sett med regler. For eksempel går oppgavedato for startdatoen for prosjektet, og deretter angis startdatoen for oppgaven som prosjektets startdato. Imidlertid, hvis oppgavene er koblet sammen, beregnet OneDesk startdatoen basert på tidligere oppgaver og etter Critical Path Method (CPM) beregninger.

Calendar View in Project Scheduling Software

Kalendervisning

Kalendervisningen viser konteksten for en organisasjons arbeid innen de planlagte dagene. Når du planlegger prosjekter, er det viktig å ha en kalendervisning som viser oppgavefordeling mellom alle teammedlemmene innen et bestemt antall dager. Ved å bruke kalendervisningen får lederne en idé om hvilke ressurser som benyttes og om det er rom for fleksibilitet. For eksempel kan ansatte booke ferien noen dager, eller teammedlemmer kan ha mer hektisk arbeid planlagt. Derfor kan ledere justere tidslinjer for effektivt å administrere både teamene sine og kundeprosjektene.

Timesheet Application in Project Scheduling Software

OneDesk TimeSheet-applikasjon

OneDesk tilbyr et innebygd tidsstyringsprogram som holder oversikt over alle timelister og avslører detaljer om arbeid som er logget av teammedlemmer. Ledere kan få en ide om arbeid utført av hver mottaker og om de tildelte teamene effektivt brukte timene. Bortsett fra å vise slike kritiske data om organisasjonens evner til prosjektledelse, timelisterapplikasjon tillater også brukeren å lage rapporter for kundene for faktureringsformål.

ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin