Programvare for tidssporing

Time Management Software

Programvare for tidssporing

Med tidssporingsverktøy kan teammedlemmene logge tiden de bruker på hver av oppgavene. Dette betyr at de kan sikre at arbeidet de gjør samsvarer med tiden som er tildelt den spesifikke oppgaven. Prosjektlederen kan lage tidsplanene for hver oppgave for å håndheve riktig tidsstyring og vurdere riktig hvilke oppgaver som krever mer tildelt tid. OneDesk gir deg en tidssporingsprogramvare der prosjektlederen din kan lage timeplanen med begrensninger for å sikre at teammedlemmer får jobben gjort. Det er flere fordeler ved å bruke programvare for tidsstyring, som inkluderer:

  • Nøyaktighet i tidssporing
  • Økt tidsstyring
  • Øk produktiviteten til teammedlemmene

Å ha en tidsstyringsapp er viktig for å øke produktiviteten blant teammedlemmene dine. Det lar deg lage faste tidsplaner som teamet ditt må følge for å levere arbeid i tide. En tidsstyringsapp gir deg muligheten til å være fleksibel med timeplanen din, ettersom OneDesk gir deg en visuell fremstilling av timeplanen din med Gantt-visningen. Prosjektlederen din kan bruke Gantt-funksjonen til å vurdere riktig hvor mye tid som skal brukes på hver oppgave.

Time Tracking App
Med en tidssporingsapp kan teamet ditt logge tiden de bruker på hver oppgave. På OneDesk kan teammedlemmene bruke timelister funksjon for å logge tid. Dette vil gi mer nøyaktighet i tidssporing. Å ha en innebygd tidssporingsapp betyr at du også kan bruke disse timelistene for å bestemme lønn.

Time Management Tools

OneDesk gir deg flere tidsstyringsverktøy som vil være gunstige for både prosjektledere og teammedlemmer.

For teammedlemmer:

OneDesk gir teammedlemmene muligheten til å logge tid via timelister. De kan enten fylle ut et timeliste manuelt eller bruke et av de innebygde tidsstyringsverktøyene, som er tidtakeren. Tidsuret registrerer nøyaktig hvor mye tid som brukes på gjenstanden til personen velger å stoppe timeren. De blir bedt om å lage et timeliste som de deretter kan legge til flere notater til. Dette økte produktiviteten blant teammedlemmene dine, ettersom de kan se om tiden brukt på arbeidet samsvarer med timeplanen gitt av teamlederen.

For prosjektledere:

OneDesk gir prosjektledere dine flere verktøy, for eksempel muligheten til å lage tidsplaner per oppgave. Prosjektledere kan ganske enkelt redigere oppgavens planlagte tidsplan og endre begrensningene for å bestemme når en vare skal fullføres av, eller når en person skal begynne å jobbe med den. De kan da se den faktiske tidsplanen som ansatte sendte inn via timelistene – noe som ville gjenspeile Gantt utsikt . Dette vil hjelpe til med å gi prosjektledere perspektiv på tiden som brukes på forskjellige typer oppgaver fra forskjellige ansatte, slik at de kan vurdere om oppgaver trenger omplassering, eller flere teammedlemmer som jobber med det.

OneDesk tilbyr tidssporingsverktøy for å hjelpe deg med å holde oversikt over arbeidet du sender inn, samt hvor lang tid det tar å jobbe med individuelle oppgaver. OneDesk lar deg sende timelister, samt lage koblede tidsplaner i Gantt-visningen. Du kan koble elementer sammen hvis ett element bare kan begynne etter at et annet er fullført.

Gantt Chart in Time Management Software

Tidsstyring

Å ha en tidssporing for oppgaver er viktig for tidsstyring av oppgaver, da det lar teammedlemmene dine være gjennomsiktige i arbeidet de leverer. De kan ordentlig logge tid med OneDesk’s innebygde tidssporing, og prosjektledere kan se alle timelistene som er sendt til hver oppgave.

Task Timer

OneDesk gir deg en oppgave timer slik at teammedlemmene dine nøyaktig kan logge tiden de bruker på hvert element. Å ha oppgavestyring er viktig for å vurdere hvordan fremtidige oppgaver skal fordeles, og å ha en innebygd oppgavetidsur lar teamledere gjøre nettopp det.

Calendar View

Å ha en tidssporing er viktig for å sikre at timeplanene følges. OneDesk gir deg muligheten til å se disse tidsplanene i en kalender for å se om tidsplanene blir oppfylt. Du vil ha muligheten til å se om den faktiske tiden du bruker på en vare er kortere eller lenger enn den planlagte tidsplanen, noe som vil hjelpe deg med å vurdere om det er behov for mindre tid på en lignende oppgave i fremtiden.

Reports in Time Management Software

Project Time Tracking Software

OneDesk gir deg programvare for tidssporingsprosjekt som lar deg spore tidene dine ansatte har jobbet, samt om den tiden er fakturerbar. Time-prosjektprogramvare unngår mikroadministrasjon og lar deg få rapporter om ansatte mer effektivt ettersom tiden er logget på hver enkelt oppgave. OneDesk lar deg lage disse typer tilpassede rapporter slik at du kan se fremdriften til hvert enkelt teammedlem.

ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin