Transkripsjon:

Varer er billettene, oppgavene og andre typer ting du administrerer i OneDesk. Her kan du se dem i oppgaveapplikasjonen, varene mine er oppgavene mine. I billettsøknaden er varene mine billettene mine. Den kan grupperes i prosjekter som du ser her, og jeg kan opprette en ny ved å klikke på legg til og velge typen jeg vil lage. Så hvis jeg vil lage en ny billett, gi den et navn og opprett den. Det vises i listen min.

Du kan ha opptil 30 forskjellige typer varer i OneDesk-kontoen din. Slik kan du finne dem. Klikk på administrasjon og velg typen applikasjon du vil legge til en type i. I billettapplikasjonen har jeg for eksempel en type, bare generisk billett. Hvis jeg vil legge til flere, viser jeg skjulte typer, og jeg kan slå på noen andre typer billetter. For hver av dem kan jeg gi det et navn, jeg kan endre ikonet, og viktigere, jeg kan administrere statusene til det slik at jeg kan endre fargene, endre de forskjellige statusene vi skal gjennom og velge en standard . Nå, når jeg klikker på legg til, ser du at det er noen ekstra typer jeg kan lage her. Det er verdt å merke seg at hver av disse typene, som du har slått på, har en dedikert e-postadresse for den, slik at du kan motta disse elementene av disse typene direkte via e-post.