Transkripsjon:

OneDesk lar deg når som helst eksportere dataene dine ved hjelp av funksjonen ‘eksporter denne visningen’.

Her ser jeg for eksempel på billettene mine gruppert etter prioritet. Jeg har slått på visse kolonner med visse egenskaper jeg er interessert i. Jeg har filtrert den ned bare for å vise de jeg er interessert i, og jeg har gruppert dem etter deres prioriterte stjerner. Hvis jeg vil eksportere denne visningen, klikker jeg bare på ‘verktøy> eksporter denne visningen ‘, og vi genererer automatisk en CSV for deg. Du kan åpne CSV, for eksempel i Excel, og når du ser på det, ser du at vi har beholdt alle de forskjellige kolonnene, grupperingen og sorteringen der i Excel-regnearket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>