Transkripsjon:

OneDesk registrerer en historie med endringer som skjer i kontoen din. Her er jeg i aktivitetsdiskusjonsapplikasjonen, og jeg ser en liste over historikken over hendelser som skjedde i kontoen min. Så her kan du for eksempel se at jeg oppdaterte livssyklusstatusen for et bestemt prosjekt, og her er når jeg gjorde det, og hva var de gamle og nye verdiene for den endringen. Du kan se dem alle her. Du kan også opprette og filtrere for å se bare de aktivitetene du er interessert i, og du kan lagre den visningen på siden, slik at du kan bruke den senere. Den vanligste måten å bruke den på er imidlertid å navigere fra aktivitetene på et bestemt element.

Så hvis jeg for eksempel vil sjekke detaljene for denne oppgaven, kan jeg se at den har 12 aktiviteter på den, og når jeg klikker på den lenken, navigerer den meg til aktivitets- og diskusjonsapplikasjonen som viser meg bare de aktivitetene som skjedde på akkurat denne oppgaven. Dette er flott når jeg bare vil sjekke en bestemt oppgave, se hvorfor det er i staten det er, hvem som gjorde hva med det, og når. Jeg klikker bare på den lenken og jeg får denne posten.