Transkripsjon:

OneDesk tilbyr en rekke funksjoner som hjelper deg med å administrere teamet ditt bedre. Du finner OneDesk’s Users Application ved å klikke på More Applications -ikonet og deretter på Users -ikonet. Teammedlemmene dine, eller brukerne, er gruppert etter team, og en bruker kan tilhøre mer enn ett team.

For å se og administrere detaljer om en bruker, dobbeltklikker du på vedkommendes navn. Dette åpner panelet for brukerdetaljer. Du kan også koble detaljpanelet til siden ved å klikke Verktøy og velge ‘dokking detaljpaneler til høyre’.

I dette panelet kan du også tilordne en brukers prosjektrolle i et team. Dette betyr at når du deler et prosjekt med et team, er brukernes roller allerede forhåndsbestemt, og du trenger ikke gjentatte ganger tildele prosjektroller hver gang du deler et prosjekt med et team.