Transkripsjon:

OneDesk hjelper deg med å automatisk triage innkommende kundeforespørsler. Du kan opprette arbeidsflyt automatiseringer som kan iverksette tiltak når en kundeforespørsel er mottatt.

For å kunne lage disse automatiseringene, navigerer du først til Kundeapplikasjonen ved å klikke på Flere programmer nederst og deretter klikke på Kunder -appen. Her finner du dine individuelle kunder gruppert under sine respektive organisasjoner.

Dobbeltklikk på en bedriftsorganisasjon. Jeg vil velge Orwell her. I organisasjonens detaljpanel vil du se at du kan rute nye kundeforespørsler ved hjelp av automatiserte arbeidsflyter.

For å gjøre dette, klikk på ‘legg til rutinghandling’ på slutten av automatiseringsregelen. I forgrunnsvinduet kan du legge til en eller flere handlinger som vil bli utført når en ny forespørsel er mottatt fra denne organisasjonen. I dette eksemplet vil vi tildele innkommende forespørsler til Christopher, som vil være den utpekte kontoadministratoren for Orwell. Klikk på “Lagre” for å lagre automatiseringen, og nå, når en ny forespørsel fra Orwell kommer, blir den automatisk tilordnet Christopher.

Du kan også flytte den til et spesifisert prosjekt, lage deloppgaver, lage et individualisert svar og mye mer.