Transkripsjon:

Du kan redigere selskapets preferanser for å gjøre OneDesk mer personlig og konfigurere den slik at den fungerer som du gjør. For å se og endre disse innstillingene, klikk på ikonet Flere programmer, og velg deretter Administrasjon. Klikk her på Firmapreferanser nær toppen.

Du kan endre firmanavn og logo her. Denne logoen vil vises i kundeprogrammene dine.

Du kan angi en arbeidsplan for uken og arbeidstiden per dag, samt lokalisering og språkinnstillinger.

Under Standardinnstillinger kan du bestemme hvilken samtaletype som skal åpnes når du starter en ny samtale om elementer og prosjekter. For eksempel, når du eller brukerne dine starter en samtale i en billett, kan du angi om den som standard er kundevendt eller intern.

Du kan bestemme en standard for en oppgaves planlagte innsats når det gjelder dager eller timer, justere botalternativene og bestemme andre innstillinger i OneDesk.