Transkripsjon:

Du kan slå sammen to eller flere elementer i OneDesk for å kombinere informasjonen de inneholder. Ved å slå sammen varer kan du jobbe med dem og oppdatere kundene som ba om dem fra ett sted. For å slå sammen elementer i OneDesk, må du først merke av i avmerkingsboksene ved siden av elementene du vil slå sammen. Klikk deretter på handlingsmenyen og hold markøren over Flere alternativer. Velg Slå sammen elementer.

En ny pop-up vil dukke opp. Her kan du bestemme hvilke endringer som skal gjøres i elementene som slås sammen, for eksempel endringer i livssyklusstatus, fullførelsesprosent og mer. Du kan også legge ut en melding om disse elementene for å oppdatere følgere om sammenslåingen.

Du må også bestemme hvilken informasjon du vil kopiere videre til elementet som skal slås sammen, og du kan sende en melding for å varsle alle følgere om sammenslåingen.

Etterpå er elementene som ble slått sammen, koblet til elementet du slo dem sammen til som dubletter. Du finner dem på fanen koblede elementer og deloppgaver.