Transkripsjon:

OneDesk gir deg muligheten til å aktivere og tilpasse billett- og oppgavetyper. Det er best å bare bruke disse typene hvis du ønsker å konfigurere unike arbeidsflyter for hver. Unngå å opprette flere typer hvis mulig for å redusere unødvendig kompleksitet i arbeidsflytene.

Du finner disse konfigurasjonsalternativene i den administrative delen. Klikk på tannhjulikonet for å få tilgang til administrative innstillinger, som du finner under “flere applikasjoner”, og velg billetter eller oppgaver. Du kan lage opptil ti oppgavetyper og ti billetttyper. Du kan velge en farge for hver type og endre de angitte ikonene. Du kan også gi nytt navn til typen billett eller oppgave som automatisk endrer opprettelses -e -postadressen.

Hver billett eller oppgavetype du oppretter, kan ha unike livssyklusstatuser, slik at du kan lage forskjellige arbeidsflyter for hver av varetypene dine.