Transkripsjon:

I OneDesk-samtaler er diskusjonene du har med kunder og andre teammedlemmer. Samtaler kan enten dreie seg om noe som er knyttet til en billett eller en oppgave eller et prosjekt, eller de kan bare være uavhengige direkte mellom deg og en kunde. Du kan finne disse samtalene på detaljene til varen når de er vedlagt. For eksempel her kunne jeg se at det vil ha noen samtaler med en kunde om denne billetten. Samtalene dine er alle gruppert etter Messenger-synet også. Her kan du se den øverste delen er for samtaler med kunder. Denne delen vil være tilgjengelig for de menneskene i organisasjonen din som er utpekt til å kommunisere med kunder. Alle brukerne dine vil ha en min samtalsdel der de kan se åpne, offentlige, private, og de kan til og med se lukkede samtaler. Når de velger en samtale, velger de et filter her. De kan velge en samtale, og meldingene vises i dette panelet. De kan bruke denne menyen til å lage en billett hvis den er ute, ikke allerede er opprettet eller viser varedetaljer eller brukerdetaljer. Her kan du se at det er en samtale med anonyme, det er en samtale med en bestemt bruker, og her har vi en samtale med en kunde.