Transkripsjon:

I OneDesk vil du kanskje oversette kundeappene dine eller bare endre terminologien vi bruker.

Du kan se kundeappene dine og klikke på navnet ditt> ‘forhåndsvis kundeapps’. Mange av tekstene du ser her i kundeappene, kan endres bare ved hjelp av standardadministrasjonsinnstillinger som hilsen eller navnet ditt eller slagordet ditt. Alle tingene kan endres gjennom normale administrasjonsinnstillinger. For alle de tingene som ikke er der, kan du likevel oversette dem. Slik gjør du det.

Gå til administrasjon og velg kundeapper. Rull nedover denne siden til du kommer til “språkseksjonen”. Som standard vil dette være satt til engelsk. Hvis du endrer det til ’tilpasset språk’, får du to alternativer for å ‘laste ned en språkmal’ og for å ‘legge til en tilpasset fil’.

Start med å laste ned malen. Så kan du åpne det i hvilken som helst tekstredigerer. Her kan du endre ordene du vil være annerledes. La oss endre ordet “søk” og la oss si i stedet for å søke vil vi sette “finn”. Nå trenger jeg bare å lagre dette. Der går du.

Nå legger jeg til den egendefinerte filen, og jeg er ferdig. Nå når jeg forhåndsviser kundeappene mine, er ordet ‘søk’ som var her, nå ‘finn’. Du kan gjøre det med hvilket som helst av ordene du finner i språkfilen.