Transkripsjon:

OneDesk lar deg skjule eller vise bestemte applikasjoner på venstre side. Så for eksempel si at du ikke trenger søknaden om billetten, du vil gå på applikasjonene deres her og bare deaktivere billetter, og det vil deaktivere billettsøknaden for alle brukere på OneDesk-planen din. Du kan også aktivere bestemte ved å bare klikke på Vis, skjulte applikasjoner og deretter aktivere de du vil ha. Så for eksempel aktiverte jeg bare billetter og varer. Så nå ser du varene til denne og billettene. Herfra kan du også endre navnet på disse applikasjonene. Så si at i arbeidsflyten din har du et annet navn på billetter, og du bruker arbeidsordre. Du kan gi nytt navn til arbeidsordre og si timelister, du bruker faktisk en arbeidslogg. I stedet for ordlistene kan du endre dette til å fungere på X. Og så endret vi dette til arbeidsordre bare for å pluralisere det. Og du vil se her at timelisten, som ville ha vært denne, nå er oppdatert til arbeidslogger. Og denne er nå oppdatert til arbeidsordre.