Transkripsjon:

OneDesk lar deg generere tilpassede rapporter. For å gjøre det, klikk på legg til rapport, og dette åpner en popup med listen over rapportmaler. Og nederst tidligere genererte rapporter. For å opprette en ny mal, klikk på ny mal og fyll ut dette skjemaet. Velg applikasjonen du ønsket å være i, velg hvilket nivå du vil bruke, eller du kan laste opp ditt eget. Velg hvilke kolonner du vil skal vises i rapporten, og bestem hvordan du vil filtrere disse tingene. Deretter kan du legge til eventuelle grupperinger. du vil. Gi den en beskrivelse og lagre malen. Mal er lagret øverst her. Nå kan jeg enten kjøre denne rapporten akkurat nå, redigere den, slette den eller planlegge at den skal kjøres senere. For å bli planlagt å kjøres senere, klikk på ikonet og velg hvilken rapportmal du vil bruke og prosjektnivå du vil at den skal kjøre på, hvor ofte du vil at den skal kjøres og hva er startdato og tidspunkt når den skal først kjøres. Velg hvem du vil at den resulterende rapporten skal gå til, og hvis du vil at rapporten skal konverteres til PDF. Så når du lagrer og oppretter et utvalg, lager du timeplanen din. Du kan ha flere tidsplaner på hvilken som helst mal, og du kan også generere rapporten her, som du bare kan klikke og se på den.