Hur ett inteckningsföretag använder OneDesks CRM-funktioner

Om bolåneföretaget Inteckning liksom andra finansiella tjänster innebär noggrann bokföring och uppsökande verksamhet. Mortgage CRM -verktyg och Automated Mortgage Marketing and Management -verktyg stör bolånemarknaden. Den accelererade ökningen av automatisering och digitalisering i inteckningsprocessen har redan blivit normen för de … Continue Reading

Hur ett wifi -tjänsteföretag använder OneDesk’s CRM -funktioner

Det råder ingen brist på mjukvara som placeras som häftklammer för vardagspersonal. Från redovisning till upphandling till rapportering, företag behöver en mängd olika program för att hålla sig igång. Det är inte bara svårt att köpa alla de verktyg som … Continue Reading

Hur ett mjukvaruföretag använder anpassade webbformulär för att utforma skräddarsydd programvara

Anpassade webbformulär behövs för att fånga anpassade förfrågningar För företag som arbetar med anpassade förfrågningar är det av största vikt att de spikar insamlingskrav från sina kunder. Vi lever i en alltmer spridd arbetsmiljö, som ibland förvärrar svårigheterna att se … Continue Reading

Hur ett molntjänstföretag använder arbetsflödesautomatiseringar för att spåra delar i leveranskedjan

I takt med att företag och team blir mer och mer distribuerade blir kommunikation bara viktigare. För organisationer som hanterar finansfrågor är detta bara mer sant. Det finns inget utrymme för felkommunikation och distraktioner när det är stora belopp som … Continue Reading

Hur ett hypoteksföretag använder konversationsfunktionen på OneDesk

I takt med att företag och team blir mer och mer distribuerade blir kommunikation bara viktigare. För organisationer som hanterar finansfrågor är detta bara mer sant. Det finns inget utrymme för felkommunikation och distraktioner när det är stora belopp som … Continue Reading

Hur en barnomsorgsleverantör använder OneDesk för CRM, projektledning och support

I CRM, projektledning och supportarbete finns det en mängd olika verktyg och programvara som kan användas. I vissa fall där avdelningar är tillräckligt stora för att integrera sina verktyg med andra teamverktyg är det inte ett problem att använda så … Continue Reading

Hur en Digital Creative Agency använder OneDesk för biljettförsäljning och rapportering

Marknadsföring av produkter och tjänster via internetbaserade medier är utan tvekan den mest betydande trenden under de senaste decennierna. Detta har vuxit från en blott idé till en industri på flera miljarder dollar som driver global handel. Det har också … Continue Reading

Hur en ideell verksamhet använder OneDesk för att samla in biljetter

Ideella organisationer måste vara kunniga i att veta hur effektiva de är med sina medel. Detta innebär ytterligare behov av effektivitet i hur arbetet hanteras och spåras. För ideella organisationer som har funnits ett tag brukar det vara många trötta, … Continue Reading

Hur ett programvaruföretag använder OneDesk för att hantera sina servicenivåavtal

Ett servicenivåavtal (SLA) är en avtalsenlig skyldighet mellan en tjänsteleverantör och en av deras kunder. Ett SLA kan innehålla detaljer om kvalitet, tillgänglighet och generellt ansvar för när det går fel med de tjänster som tillhandahålls. För både kunder och … Continue Reading

Hur en tillverkare av värme- och kylsystem använder OneDesk för kundsupport

En modern byggnad med hög kapacitet är en blandning av teknik och struktur. Det är därför som utvecklare måste arbeta med experter på värme- och kylsystem för att garantera optimala levnadsförhållanden för invånarna. För att möta förväntningarna kan experter på … Continue Reading