Hur ett sjukhus använder OneDesk för att ansluta sina avdelningar och programvara

Med pandemin som skakade världen 2020 har en strålkastarljus riktats mot hälso- och sjukvårdssystemen och utmaningarna för att driva dessa institutioner. Utöver de medicinska och forskningskomponenterna finns det många stödavdelningar som fortfarande behövs för att säkerställa att sjukhus och medicinsk … Continue Reading