IT-biljettprogramvara

IT-biljettprogramvara

IT-biljettprogramvara gör det möjligt för kunder eller anställda att skicka e-postförfrågningar till supportteamet. Dessa begäranden omvandlas sedan till biljetter, vilket gör det möjligt för agenter att vidta åtgärder för att lösa biljetten. Här är några fördelar med att integrera ett IT Help Desk-system eller en biljettprogramvara i din organisation.

Improved Customer Satisfaction

Förbättrat kundnöjdhet

IT-supportprogramvara fungerar som en plattform för kunder att söka omedelbar hjälp för tekniska svårigheter. Kunder kan få omedelbara lösningar på sina problem via IT-helpdesk-biljettsystem.

Increased Productivity

Ökad produktivitet

De flesta hjälpdiskar inkluderar en självhjälpsapplikation för kunder. Målet är att ge svar på vanliga frågor utan supportagenter manuellt. Som ett resultat elimineras repetitiva uppgifter så att agenter kan arbeta med mer kritiska uppgifter till hands.

Immediate Attention

Omedelbar intervention

När en kund har tekniska svårigheter kan de omedelbart nå ut till supportagenterna via biljettsystemet för IT-helpdesk. Detta gör det möjligt för agenter att interagera med kunder i realtid och i sin tur lösa problem direkt.

Faster Resolution Process

Snabbare upplösningsprocess

Inte alla kunder är mycket skickliga i att lösa tekniska problem. Istället för att slösa bort tid och leta efter lösningar kan kunderna kontakta IT-teamet för en snabbare upplösningsprocess. Supportagenter kan sedan arbeta med sina team och snabbt lösa problemet.

Highly Efficient

Mycket effektivt

Istället för att vänta i långa väntetider kan kunder kontakta IT-teamet via en biljettprogramvara för helpdesk. Detta hjälper både kunderna och det interna supportteamet att spara tid och gör det möjligt för agenterna att arbeta för att lösa kundförfrågningarna.

OneDesk IT Support Desk-programvara

OneDesk erbjuder en omfattande IT-helpdesk-lösning. Som ett mycket intuitivt programvara för It-biljettsystem kan OneDesk drivas av vem som helst med liten eller ingen utbildning. Med en serie inbyggda integrationer är OneDesk ett kraftfullt verktyg som låter dig utföra dina uppgifter inom en plattform.

Integrative Application in IT Ticketing Software

Integrativ applikation

OneDesk synkroniserar alla dina e-postförfrågningar och konverterar dem till biljetter i applikationen. Vidarebefordra din support-e-post automatiskt till OneDesk-skapande e-post och eliminera manuell inmatning av biljettinformation och kundregister. Du kan integrera med inbyggda applikationer eller applikationer som stöds av Zapier . Applikationsintegrationsautomat skapar biljetter på OneDesk.

Fosters Communication in IT Ticketing Software

Främjar kommunikation

OneDesk helpdesk-programvara är byggd för kommunikation. Användare kan interagera med kunder via livechattar och e-postmeddelanden. Interna team kan också diskutera sina uppgifter och samarbeta genom att skapa interna anteckningar.

 • OneDesk Livechattapplikation låter dig lösa kundförfrågningar direkt. Du kan också bifoga viktiga dokument för dina kunder direkt.
 • Engagera och samarbeta med dina teammedlemmar via OneDesk Internal Inbox. Nå fler medlemmar i ditt team genom att lägga till fler användare i dina konversationer. Bifoga och dela dokument med ditt team för att producera en högre kvalitet på arbetet.

Workflow Automations in IT Ticketing Software

Arbetsflödesautomatisering

Arbetsflödesautomation är en kraftfull funktion inom OneDesk. Automatisera specifika åtgärder som kräver upprepad manuell inmatning från dina supportagenter. Detta innebär att du kan automatisera biljetter, uppgifter, funktioner och andra objekt i OneDesk. Du kan lägga till en uppsättning kommandon för att utföra automatiseringen.

Knowledgebase Application

Kunskapsbas applikation

OneDesk erbjuder en inbyggd kunskapsbasapplikation för användare och kunder. Kunskapsbasen gör det möjligt för kunder att hitta svar på vanliga frågor. Supportagenter kan enkelt leda kunder till kunskapsbas artiklar genom att klistra in länkarna till livechatten.

 • Ladda upp artiklar om självhjälp som leder kunderna med steg-för-steg-vägledning för att lösa vanliga tekniska fel.
 • Ge visuella bilder genom att inkludera videor så att dina kunder får en bättre förståelse för processerna.

Customer Web Portal

Kundens webbportal

OneDesk kundwebportal tillåter kunder att skicka, spåra och kommunicera sina förfrågningar. Du kan bestämma vilka egenskaper som ska läggas till webbformuläret för att ge kunderna större transparens.

 • Skicka: Kunder kan rikta sina förfrågningar via webbformulär i webbportalen.
 • Spår: Baserat på egenskaperna som läggs till webbformuläret kan kunderna följa upp sina biljetter.
 • Diskutera: Om kunderna vill ha mer information om biljettförloppet kan de diskutera det med supportagenterna via e-post eller chatt.

Creating Tickets

Skapa biljetter i OneDesk

Biljetter är kundförfrågningar som kräver omedelbar åtgärd. Biljetter kan skapas på flera sätt inom OneDesk IT-supportprogramvara.

 • Konversationer: Biljetter kan hämtas från kundkonversation från OneDesk live chattar.
 • Webblanketter: Kunder kan skapa biljetter genom att skicka in sina förfrågningar via webbformuläret i webbportalen.
 • Integrationer: Biljetter kan skapas automatiskt när du integrerar OneDesk med andra applikationer.
 • Support-e-post: Automatisk vidarebefordran av din support-e-post till din OneDesk-e-post konverterar automatiskt e-postförfrågningar till biljetter.
 • Manuell inmatning: Interna användare kan manuellt mata in information för att skapa biljetter.

Lifecycle Status of Tickets

Livscykelstatus för biljetter

Öppna: Detta är biljettens standardstatus när den skapades.

Pågående: Biljettstatusen ändras till “Pågår”, när jobbet utförs på biljetten. Till exempel kan en användare lägga till tidrapporter manuellt eller via timern, och detta skulle ändra status omedelbart.

Väntande kund: När du har svarat på en kund genom att skapa en konversation i biljetten ändras biljettstatus från öppen till väntande kund.

Väntande agent: Den väntande agentbiljettstatusen inträffar när kunden svarar på supportagenten.

Stängd: Stängd biljettstatus betyder att biljetten löses av supportagenten och kräver ingen ytterligare åtgärd.

Converting Ticket to Task

Konvertera biljetter till uppgifter

Med OneDesk IT-helpdesk-biljettprogramvara kan du konvertera biljetter till uppgifter. Uppgifter skapas när supportagenter behöver utföra ytterligare arbete för att lösa kundförfrågningar.

Lifecycle Status of Tasks

Livscykelstatus för uppgifter

Öppna: Detta är standardstatus för uppgifter när de skapas.
Pågående: När som helst användare lägger till tidrapporter i uppgiften ändras biljettstatusen till pågående.
Öppnade igen: När en sluten uppgift kräver ytterligare arbete av användaren kan användaren helt enkelt öppna biljetten igen, vilket möjliggör statusändring.
Stängd: Uppgifter stängs när användare slutför uppgiften

Programvara för IT-supporthantering

OneDesk är ett mångsidigt program som också fungerar som ett av de många hanteringsverktygen för IT-service för ditt team. Som en mycket konfigurerbar programvara kan du göra många anpassningar i OneDesk. Dessa anpassningar gör att ditt team kan förbättra sina prestationer och i slutändan bättre hantera sina serviceförfrågningar

Create more Ticket Types

Skapa fler biljetttyper

Du kan skapa upp till 10 biljett typer genom OneDesk-administrationsinställningar.

Aktivera eller inaktivera alla biljettyper efter dina behov.

Välj lämpliga biljettikoner baserat på din biljettyp.

Namnge eller byt namn på biljettyperna eller ändra synligheten för biljetterna genom att aktivera eller inaktivera artikeln.

Varje biljettyp har sin dedikerade e-post till i OneDesk. Till exempel är det associerade e-postmeddelandet för biljetter ticket @ (ditt organisationsnamn) .onedesk.com.

Add Ticket Details

Lägg till biljettinformation

Inkludera mer information i ditt formulär genom att använda Anpassade fält . OneDesk fungerar som ett program för hantering av IT-helpdesk, så att du och ditt team kan skapa ett mycket informativt biljettformulär. Ett detaljerat biljettformulär gör det möjligt för dina team att få perspektiv på hur väl de har lyckats med sitt arbete. Detta fungerar som en guide för att förbättra prestanda i framtiden.

Add SLA

Lägg till SLA: er

SLA är servicenivåavtal med kunden och leverantören. Den definierar svar och upplösningstid för objekt. OneDesk låter dig skapa SLA: er för dina företagskunder. Med OneDesk Workflow Automation-funktionen kan du meddela tilldelade personer om eventuella kommande intrång.

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin