helpdesk -samarbete

Helpdesk -samarbete: Arbeta med biljetter för att leverera optimal kundsupport

Underskatta aldrig vikten av samarbete

Samarbete är viktigt i många aktiviteter. En grupp människor är mycket mer benägna att utveckla en effektiv lösning på ett problem än en individ. En grupp representerar i allmänhet en större erfarenhetsbredd, ett större antal perspektiv eller sätt att se en fråga och ett större antal idéer än en individ. Och ett samarbete gör vanligtvis mer kreativa lösningar än individens ansträngningar om laget är byggt och fungerar korrekt. Men hur levererar helpdesk -samarbete optimal kundsupport?

Håll teamet involverat!

Vem, eller vad jobbar helpdeskpersonalen med? Åtminstone har teknikerna en uppsättning anteckningsböcker eller datorskärmar, vanligtvis checklistor och felsökningsförfaranden för att svara på den vanliga användarens problem. Men är detta den bästa användningen av företagets helpdeskresurser? Nej. Checklistor och procedurer kan ofta inte ge den information som behövs för att tillgodose kundens behov. En samarbetsstrategi är mer sannolikt att ta itu med dessa frågor. Det väcker naturligtvis frågan: vem ska vara tillgänglig för samarbetsinsatser? Finns det en standard uppsättning personal som borde vara i ett helpdesk -team?

Källkompetens från hela teamet

Ett effektivt helpdesk -team bör bestå av tekniker som hjälper klienten, personerna som designat och utvecklat programvaran, konfigurationshantering och ibland klienten som stöds. De flesta av dessa personer är normalt inte associerade med helpdeskoperationer. Att ingå i ett helpdesk -team innebär naturligtvis att helpdeskteknikern kan förvänta sig snabb tillgång till dessa personer.

Hur allvarligt är problemet? Vem är bättre att fråga än klienten? Är problemet ett användarfel eller programvarufel? Eller är systemet inte utformat för att göra vad klienten vill? Systemutvecklare kan bäst diskutera detta med helpdeskteknikern.

Om det helt enkelt är hur systemet fungerar, finns det planer på att modifiera programvaran för att möta det nu klart definierade behovet? Eller, i själva verket, vad är det planerade distributionsdatumet för den nya versionen som tar upp just det problemet? Projektledning kan ha svaret. I vissa fall kan det vara särskilt användbart att inkludera konfigurationshantering.

När rätt teammedlemmar kan kommunicera snabbt och effektivt tillgodoses kundens behov snabbt och effektivt. Rätt teammedlemmar tillhandahåller enastående service och samlar in information för att förbättra det stödda systemet.

Onedesk låter dig samarbeta med dina team, användare och kunder

OneDesk tillhandahåller det du behöver för effektivt helpdesk -samarbete: flexibel och korrekt kommunikation. Det ger en sömlös e-postintegration mellan alla medlemmar i teamet. Och det presenterar en enda kontaktpunkt för användaren. Teknikern kan få fördjupad information. Klienten arbetar med en enda kontaktpunkt. Informationen som går ut är resultatet av att teammedlemmarna kämpar med ett problem. Och även om klienten kanske inte får det svar han eller hon vill, kommer kunden att veta varför hon inte kan få det … ännu.

För mer information om vår programvara och dess funktioner, kolla in vår hemsida eller boka a demo med oss för en en-mot-en-session!

Fotokredit: “Connected Technologies” / Blue Coat Photos / CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>