helpdesk för FMCG -industrin

Rätt helpdesk för branschen för snabba konsumentvaror (FMCG)

På dagens marknad förändras konsumentvaror snabbt. Det som var banbrytande teknik igår, är praktiskt taget dagens björnklor och mejslar. Mobiltelefoner byter, tv byter, datorer byter. Hur anpassar sig konsumenten till det nya operativsystemet? Hur räknar hon ut hur man ansluter den nya, internetklara plattskärms-TV: n till sitt kabelsystem?

All denna förändring har en enorm inverkan på konsumenten. Processer och konfigurationsalternativ ändras, till synes dag för dag, bokstavligen månad till månad. Något som verkar så enkelt som att ansluta ett Bluetooth® -headset till din telefon kan bli mycket frustrerande när du försöker ta reda på vad du ska göra först.

Hur en helpdesk påverkar marknadsföring och förbättringar av konsumentvaror

Det är då en helpdesk för FMCG -industrin, med välutbildad personal, kan ha en betydande inverkan på marknadsföring och förbättringar av konsumentvaror. Är teknikerna rätt utbildade och kan ge lösningar snabbt och exakt? Bygger helpdesk en databas som tar upp vanliga problem med en produkt? Genom att skapa en problemdatabas kan du se frågorna på många olika sätt, vilket gör det möjligt för marknadsförarna att identifiera det problem som ofta uppstår – och dess lösning.

Utrustad med denna typ av information kan marknadsföring ge konsumentproduktutvecklare den information de behöver för att förbättra produkten. Företaget kan också skapa en lista med vanliga frågor, svara på frågor för enklare frågor och frigöra teknikerns tid för att hantera mer komplicerade problem.

Hur en helpdesk påverkar kontraktsorder och andra kundkrav

Kontraktsorder kräver att helpdesk -ledningen sorterar biljetter efter kund. Användningen av en effektiv helpdesk -webbsida ger användarna möjlighet att ange sina egna frågor, ta emot information från helpdeskpersonalen eller marknadsföringsteamet och få tillgång till uppdaterade uppsättningar med vanliga frågor om en specifik produkt.

Helpdesk -data (hur lång tid tog det att åtgärda problemet, hur många frågor per tid, etc.) kan enkelt stödja servicenivåavtal med kontraktskunder.

Behöver användaren en “lånare”? Detta kan samordnas genom en helpdesk för FMCG -industrin. Upplever andra människor samma svårigheter? Är de slumpmässiga eller finns det ett mönster för svårigheterna?

Hur en helpdesk påverkar intern företagsstruktur och förenklar arbetsflöden

Den interna påverkan på företaget som producerar produkterna måste vara en som gör att svårigheter, brister och andra problem kan identifieras, åtgärdas och lösas, och fångar upp kritisk information om bristerna och problemen. Problemen och deras lösningar bör spåras för att hjälpa ditt företag att undvika att återuppfinna hjulet. Detta kräver ett fritt informationsflöde mellan avdelningarna; något som kan underlättas av en helpdesk.

Vi har täckt dig

OneDesk kan ge dig verktygen för att uppfylla alla dessa krav. Anpassade fält, sorteringsfunktioner, möjligheten att tilldela, tilldela och uppdatera biljetter samt att spåra den tid som krävs för att adressera biljetterna bidrar alla till att göra OneDesk till helpdesk för FMCG -branschapplikationen åt dig. Det molnbaserade alternativet innebär att du kan stödja användare var som helst och när som helst. Och det låter dig ge det stödet snabbt, innan användaren blir frustrerad, innan deras intryck av produkten minskar, skadar din produktbild och i slutändan skadar din försäljning.

Fotokredit: ” Vägar och järnvägar ” / woodleywonderworks / CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>